Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực

Cập nhật ngày: 04/03/2021 | 20:08 GMT+7

Chiều 4/3, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn hỏa tốc số 1006 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương có biện pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định về phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa tỉnh, bảo đảm không chủ quan, không “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế thấp nhất các tác động đến tiêu cực đến hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP và tổ chức triển khai tiêm ngay cho các đối tượng ưu tiên sau khi có vắc xin từ Trung ương cấp về theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm về quy định cách ly tập trung, ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, ngăn ngừa và xử lý kịp thời họat động nhập cảnh trái phép.

Công tác thông tin tuyên truyền  về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K, khuyến cáo chủ động khai báo y tế…cần tiếp tục được đẩy mạnh, trên tinh thần chính xác, vì lợi ích chung, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong người dân.

Tin, ảnh: Ngô Đồng

2,791
Viết bình luận mới