Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch toàn bộ xã Đắk Wer

Cập nhật ngày: 21/07/2021 | 15:34 GMT+7

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp ký ban hành Quyết định 202/QĐ-BCĐ về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) để phòng chống dịch Covid-19.

Xã Đắk Wer thực hiện cách ly y tế vùng có dịch từ ngày 21/7

Cụ thể, thiết lập cách ly y tế vùng có dịch toàn bộ xã Đắk Wer trong thời gian 14 ngày, thực hiện từ 00h00’, ngày 21/7/2021 và tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

UBND xã Đắk Wer có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập chốt, bố trí lực lượng khoanh vùng, cách ly y tế vùng có dịch; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo địa điểm, phạm vi và thời gian nêu trên; thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 31/5/2021 của UBND huyện về việc đáp ứng với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk R’lấp năm 2021 để triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Ngô Đồng

877
Viết bình luận mới