Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng, phó các đơn vị, cơ sở ngành y tế

Cập nhật ngày: 08/10/2020 | 08:25 GMT+7

Ngày 6/10/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải đã ký Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Quyết định này quy định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (Quyết định 29).

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 29 về điều kiện bổ nhiệm các chức danh ngành Y tế như sau: Bổ nhiệm trưởng, phó các tổ chức, đơn vị phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Đối tượng được bổ nhiệm không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật. Các trường hợp đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành kỷ luật thì áp dụng theo các quy định liên quan về xử lý kỷ luật của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức.

Ảnh minh họa

Đối với chức danh trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế: về trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I trở lên thuộc chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. Riêng đối với hệ khám bệnh, chữa bệnh, chức danh giám đốc bệnh viện hạng II phải có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa I hoặc bằng thạc sĩ trở lên. Đối với chức danh trưởng, phó phòng y tế thuộc UBND cấp huyện, trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

Quyết định này cũng bãi bỏ Khoản 8, Điều 3 trong Quyết định số 29; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2020.

Đức Diệu

3,916
Viết bình luận mới