Xây dựng nông thôn mới: Nhiều địa phương nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Cập nhật ngày: 07/11/2016 | 14:28 GMT+7

Krông Nô (Đắk Nông) là một trong những địa phương điển hình về huy động vốn hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn trong năm 2016.

Người dân xã Đắk N’Drung (Đắk Song) xây mới, hoàn thiện nhà ở

Theo ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô thì bên cạnh vốn trực tiếp cho nông thôn mới, các chương trình mục tiêu khác thì địa phương còn huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng.

Ông Chiến khẳng định: “Huyện chú trọng việc bố trí vốn trên cơ sở tính đến các yếu tố cấp thiết để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, công trình dễ huy động sức dân và các nguồn lực xã hội khác. Cùng với làm mới thì các công trình chỉ cần cải tạo, nâng cấp để nâng cao ngay được hiệu quả sử dụng cũng được địa phương chú trọng”.

Theo đó, trong những tháng đầu năm nay, toàn huyện Krông Nô đã sử dụng trên 21,9 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng. Cụ thể, về tiêu chí giao thông, huyện đã triển khai hơn 8 km đường với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 787 triệu đồng.

Về tiêu chí thủy lợi, huyện tiếp tục đầu tư làm mới, nâng cấp 2,3 km kênh mương với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng tại các xã Đức Xuyên và Nâm Nung. Các công trình kênh này sẽ nâng cao vai trò của các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực phục vụ tưới tiêu bảo đảm tốt hơn cho sản xuất quanh vùng, nhất là ở vụ đông xuân 2016-2017 sắp tới.

Ông Nguyễn Thành Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết: Xã đã tranh thủ tốt vốn của các chương trình dự án như 135; 102; dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên...đầu tư xây dựng một số hạng mục quan trọng nhằm giúp cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Cụ thể là đường bê tông nông thôn thôn Thanh Sơn đi Nam Sơn, đường nội thôn Nam Sơn, Đắk Hợp và làm cầu qua suối Đắk Sôr; Chương trình hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản đầu tư tuyến đường nội thôn Đắk Xuân đi Suối Lô Ô. Các công trình này được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân trong sản xuất và sinh hoạt.

Các địa phương khác như Chư Jút, Đắk Mil, Đắk R’lấp cũng đã có những nỗ lực của mình trong việc huy động các nguồn lực để hoàn thành và nâng tầm các tiêu chí cụ thể. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, các tiêu chí về thủy lợi, bưu điện, điện nông thôn đã có sự khởi sắc đáng kể.

Cụ thể về tiêu chí thủy lợi, nhiều địa phương, các ngành đã sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mới các công trình thủy lợi như hồ đập, kênh mương. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Như vậy, đến nay, tỉnh đã có 42/61 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đạt 68,9%.

Cùng với thủy lợi thì tiêu chí về điện cũng được chú trọng. Theo đó, các địa phương có thêm 4 xã đạt tiêu chí điện so với năm 2015. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 32/61 xã đạt tiêu chí về điện, đạt 52%. Bưu điện và nhà ở dân cư cũng là hai tiêu chí có nhiều xã nỗ lực đạt chuẩn.

Cụ thể về tiêu chí bưu điện hiện đã có 53/61 đạt tiêu chí về bưu điện, tăng 6 xã so với năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh cũng đã có trên 150 ngôi nhà được xây mới đạt chuẩn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 16/61 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, tăng 5 xã so với năm 2015.

Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT cho biết: “Trong điều kiện nguồn vốn trực tiếp phân bổ cho chương trình ít, nhưng bằng các cách làm khác nhau, nhiều xã đã nỗ lực thực hiện đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Điều này đã thể hiện nhận thức đúng đắn của đội ngũ cán bộ các ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình các cấp trong việc huy động tổng thể các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn”.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh huy động được khoảng hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình là 3,750 tỷ đồng, vốn lồng nghép từ các chương trình dự án khác là 850 tỷ đồng và vốn huy động nhân dân đóng góp là 140 tỷ đồng,  còn lại là các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

2,008
Viết bình luận mới