Triển khai kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Cập nhật ngày: 11/10/2016 | 09:30 GMT+7

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1705/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, kế hoạch tuyên truyền sẽ tập trung vào việc phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách mới của nhà nước, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành liên quan đến chương trình xây dựng NTM.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung thành phần của chương trình xây dựng NTM đã được phê duyệt theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Quy hoạch NTM; phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng NTM; giữ gìn quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn…

Các ngành, địa phương biểu dương, phản ánh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM”…

Bình Minh

2,251
Viết bình luận mới