Tổ chức Hội thảo và Triển lãm ảnh đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 11/10/2016 | 09:32 GMT+7

Ngày 5/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 444/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo và Triển lãm ảnh đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông năm 2016.

Theo đó, Hội thảo với chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” nhằm xác định căn cứ khoa học và thực tiễn việc lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Triển lãm ảnh nghệ thuật sẽ trưng bày, giới thiệu các tác phẩm ảnh về đề tài xây dựng nông thôn mới nhằm nêu bật kết quả xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thành công triển lãm và hội thảo.

Triển lãm ảnh nghệ thuật và Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/10/2016,  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Mạnh Hùng

2,346
Viết bình luận mới