Năm 2017, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/01/2017 | 20:10 GMT+7

Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, ngày 23/1, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 445/UBND-NN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã.

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể như sau: huyện Chư Jút có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã; huyện Krông Nô có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 11 tiêu chí/xã; huyện Đắk Song có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã; huyện Đắk R’lấp có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã; huyện Đắk Mil có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã; huyện Đắk Glong có bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã; huyện Tuy Đức có bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã và thị xã Gia Nghĩa có bình quân chung toàn thị xã mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Quốc Sỹ

2,593
Viết bình luận mới