Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 6 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017

Cập nhật ngày: 25/05/2017 | 08:49 GMT+7

Trong các ngày từ 11 đến 17/5, Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT làm Trưởng đoàn và các sở là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh, thành viên các huyện đã đi kiểm tra tiến độ của 6 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 gồm: Nam Đà (Krông Nô); Nam Dong (Chư Jút); Đắk Sắk (Đắk Mil); Nâm N'Jang (Đắk Song); Nghĩa Thắng và Đắk Wer (Đắk R'lấp).

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 744/QĐ - UBND, ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 6 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành năm 2017.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng bộ của các xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, đúng trình tự. Tổ chức tuyên truyền thông qua đài truyền thanh, các hội nghị, cuộc họp của xã, của thôn đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, mục đích của công tác xây dựng NTM, vận động đoàn viên, hội viên đăng ký thi đua thực hiện. Tính đến nay, hầu hết các xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là những tiêu chí khó, cần nhiều vốn, như trường học, đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, điện.

Sau khảo sát, nghe báo cáo về kết quả xây dựng NTM trong thời gian qua của các xã, đoàn kiểm tra đã đánh giá, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới. Yêu cầu các xã phải xây dựng đề án, lộ trình cụ thể, kế hoạch chi tiết thực hiện những tiêu chí còn lại để cuối năm 2017 các tiêu chí cơ bản được hoàn thành.

Thu Hằng

1,941
Viết bình luận mới