HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đổi mới hoạt động tuyên truyền, tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 10/10/2019 | 10:24 GMT+7

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng hoạt động tuyên truyền trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Đắk Nông vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả, cần sự đổi mới mạnh mẽ.

Tuyên truyền kiểu chung chung

Không thể phủ nhận, những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt. Nhìn một cách tổng thể, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về NTM ngày một nâng cao. Chính vì thế, ở nhiều vùng nông thôn, hệ thống hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đồng bộ, đời sống Nhân dân khấm khá lên, ổn định hơn.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, NTM của tỉnh chỉ đạt được kết quả ở bước khởi đầu và còn khoảng cách khá lớn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này, trong đó nguyên nhân hàng đầu được nêu ra đó là hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao, chưa có tính lan tỏa.

Tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao bằng trực quan tại thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã nêu rõ: Việc tuyên truyền xây dựng NTM vẫn còn chưa phát huy được hiệu quả tối đa, cách làm còn chung chung, chưa đi vào cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo các văn bản chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo mà nguyên nhân là do công tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, nhiều người dân vẫn chưa quyết tâm thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  Trong khi đó, khi sử dụng vốn đầu tư, các địa phương còn chú trọng nhiều đến đầu tư công trình về hạ tầng mà coi nhẹ các tiêu chí về nâng cao đời sống kinh tế và quan hệ sản xuất cho Nhân dân...

Ngoài sự chung chung, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, sự phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị, địa phương trong xây dựng NTM thời gian qua còn chưa chặt chẽ. Việc tuyên truyền còn trùng lặp cả nội dung, phương thức và địa điểm triển khai. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở nhiều nơi không có sự đầu tư thỏa đáng cho hệ thống hạ tầng truyền thông và thông tin, nên hệ thống hạ tầng xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền...

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Để khắc phục vấn đề này, giải pháp được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đưa ra đó là: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải dày công, kiên trì; việc đẩy mạnh tuyên truyền không nằm ngoài mục đích làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về xây dựng NTM; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Toàn tỉnh đã tổ chức được 129 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chuyên trách NTM

Các cấp, ngành xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy chương trình xây dựng NTM, bám vào các nhiệm vụ hằng năm, giai đoạn để tuyên truyền cụ thể. Cấp huyện, xã gắn với từng tiêu chí, nhất là đối với 19 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung của Bộ tiêu chí gồm: Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế, xã hội; Kinh tế và tổ chức sản xuất; Văn hóa, xã hội và môi trường; Hệ thống chính trị. Các đoàn thể, hội phát huy vai trò của mình vận động đoàn viên, hội viên triển khai sát với nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho hội viên mình.

 

Đến năm 2019, tỉnh đã có 16/61 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM, đạt 26,23%.  Bình quân chung toàn tỉnh đạt 13,44 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến năm 2019, thị xã Gia Nghĩa sẽ hoàn thành chương trình đạt chuẩn NTM, năm 2020 là huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đưa ra mục tiêu phấn đấu có thêm 1 huyện đạt chuẩn, nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn lên 3 huyện, thị xã. Đến 2025, nâng số xã đạt chuẩn NTM từ 16 lên 34 xã, bình quân đạt 17,2 tiêu chí/ xã, 24 xã đạt NTM nâng cao…

 

Được biết, 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 129 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hơn 9.100 lượt cán bộ, chuyên trách về NTM . Để nâng tầm hiệu quả việc tuyên truyền Đắk Nông cũng sẽ đẩy mạnh giải pháp về nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, nơi trực tiếp triển khai NTM. Việc rà soát các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị để đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về vấn đề này, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng nhấn mạnh:  “Muốn tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, đạt kết quả tối đa trước hết hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ phải hiểu rõ, hiểu đúng cái đã. Do đó, trước hết là đội ngũ cán bộ các cấp phải chuẩn, nhận thức sâu sắc NTM là gì, mục đích, ý nghĩa ra sao rồi mới có thể làm được các công việc khác. Cán bộ chuẩn mới làm đúng, làm không sai, làm gương,  nói dân mới nghe”.

Bên cạnh đó, thực tiễn chứng minh trong 10 năm xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra rằng, ở đâu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương có quyết tâm chính trị cao, phát huy vai trò, trách nhiệm thì ở đó Nhân dân ủng hộ lớn. Do đó, hệ thống chính trị, cán bộ có quyết tâm thì mới có cách tuyên truyền, vận động Nhân dân hiệu quả. Việc đổi mới cách tuyên truyền, vận động, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được coi sẽ tạo ra bước phát triển đột phá cho xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

1,251
Viết bình luận mới