HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tuy Đức coi trọng công tác tổ chức cán bộ

Cập nhật ngày: 13/07/2016 | 10:22 GMT+7

Thời gian qua, huyện Tuy Đức quan tâm đổi mới chỉ đạo, điều hành, từng bước cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động. Qua đó, kinh tế - xã hội của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Bá Bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức về những cách làm ở địa phương.

PV: Ông có thể đánh giá khái quát việc triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 vào đời sống?

Ông Hồ Bá Bằng: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra đã được chắt lọc đưa vào nghị quyết và cuộc sống cũng đòi hỏi nghị quyết sớm được đưa vào thực tế.

Trên cơ sở nhìn nhận, dự báo toàn diện tình hình chung, những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức tác động đến quá trình xây dựng, phát triển của huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức xác định 3 tập trung và 2 đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản, trọng yếu.

Từ nghị quyết, UBND huyện đã nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch. Ngay từ đầu năm 2016, huyện đã phân công trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. Huyện xem khâu bố trí cán bộ và điều hành, tổ chức thực hiện phải đạt được yêu cầu đột phá...

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất các ngành nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt trên 597,75 tỷ đồng (giá hiện hành đạt 943,75 tỷ đồng), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 34% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản trên 458,97 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp - xây dựng 59,59 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015; dịch vụ 79,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2015... Các lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

PV: Đại hội Đảng bộ huyện xác định 2 đột phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cây trồng chủ lực. Xin ông cho biết, đến nay nội dung này đã được cụ thể hóa như thế nào?

Ông Hồ Bá Bằng: Về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, UBND huyện đã triển khai và nhân rộng thành công mô hình sản xuất khoai lang Nhật bằng giống nuôi cấy mô thay thế giống cũ đã thoái hóa, kém chất lượng. Huyện xây dựng 2 vườn chồi cà phê tại xã Quảng Tâm và Quảng Tân nhằm cung cấp chồi phục vụ ghép cải tạo vườn cà phê già cỗi. Việc nhân rộng mô hình tưới nhỏ giọt trong vườn tiêu, cung cấp một số máy sấy nông sản… cũng được địa phương thực hiện.

Huyện đã quy hoạch và xây dựng xong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn 2, xã Quảng Tâm với diện tích trên 40 ha. Hiện tại, nơi đây đã hoàn thành hệ thống đường giao thông, điện và xây dựng một nhà lưới để trồng rau, hoa. Ngoài ra, huyện tiếp tục có những cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm...

Về phát triển cây trồng chủ lực, căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu, dân cư… huyện tập trung quy hoạch vùng chuyên canh. Mặt khác, để tạo lợi thế cho cây trồng, địa phương khuyến khích gắn sản xuất với chế biến. Huyện đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản; tập trung chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cho nông dân, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng chủ lực...

Đến năm 2016, Tuy Đức đã hình thành các vùng chuyên canh như: Cà phê ở xã Quảng Tân, Đắk R’tíh, Quảng Tâm, Đắk Búk So; cây mắc ca ở xã Quảng Trực; cây cao su xã Đắk Ngo và Đắk Búk So; cây hồ tiêu ở xã Quảng Tâm, Quảng Tân… Tổng diện tích các loại cây trồng chủ lực của huyện như cà phê đạt 18.797 ha, sản lượng 36.576 tấn/năm; hồ tiêu 1.343 ha, sản lượng 1.108 tấn/năm; cao su trên 8.000 ha, sản lượng mủ đạt 2.000 tấn/năm; mắc ca 666,3 ha và cây khoai lang 2.200 ha, sản lượng đạt 33.000 tấn/năm…

PV: Những kết quả trên có phần đóng góp của công tác cán bộ. Xin ông đánh giá về công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc ở địa phương?

Ông Hồ Bá Bằng: Công tác cán bộ được xem là công tác quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Đặc biệt, công tác luân chuyển, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ; đưa cán bộ trong quy hoạch vào rèn luyện thực tiễn được huyện chú trọng thực hiện...

Sau Đại hội Đảng bộ huyện, địa phương đã luân chuyển 16 cán bộ và bổ nhiệm 5 cán bộ. Huyện đã cử 20 cán bộ tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện; tạo điều kiện cho 10 cán bộ đào tạo sau đại học... Những cán bộ luân chuyển và được bổ nhiệm mới đều rất phấn khởi bởi họ được tập thể ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với công tác cán bộ, huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Từ đó, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính.

Mặt khác, huyện quán triệt và phổ biến Chỉ thị 17/CT-UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Huyện đã tổ chức kiểm tra công vụ được 28 lượt. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết cán bộ công chức cấp huyện và các xã đều chấp hành nghiêm lề lối làm việc, thực thi công vụ.

PV: Để đạt được các mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung ưu tiên những nhiệm vụ gì, thưa ông?

Ông Hồ Bá Bằng: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015 – 2020), huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh và nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương. Về nhiệm vụ cụ thể, huyện tập trung thực hiện chương trình cứng hóa giao thông nông thôn theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Huyện phấn đấu tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Địa phương chú trọng sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai. Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội.

Về công tác cán bộ, huyện chú trọng phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường. Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính, tư pháp, thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… cũng sẽ được địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

Công Tính thực hiện

1,350
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?