HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016

Cập nhật ngày: 21/02/2017 | 15:50 GMT+7

* Làm tốt công tác tư tưởng, quản lý cán bộ; ngăn ngừa tình trạng “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nâng cao sức chiến đấu cho Đảng.

Ngày 21/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo..

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, người làm công tác tổ chức phải đặt mình vào vị trí trung tâm và công tâm

Theo báo cáo, năm 2016 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành về cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tinh giản biên chế; củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2021; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của cấp trên… được thực hiện hiệu quả.

Ban tổ chức các cấp đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện các quy trình về công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được tham mưu thực hiện tốt. Toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1609/1090 đảng viên (đạt 147,61% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 23516 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tương đối hiệu quả…

Đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị những người làm công tác tổ chức đảng các cấp nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh…

Công tác tham mưu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020… tiếp tục được chú trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng sẽ tham mưu Tỉnh ủy trình Trung ương xem xét phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Ngoài ra, các nhiệm vụ chuyên môn như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; phát triển đảng viên; xóa thôn, buôn “trắng” đảng viên tại chỗ…cũng sẽ được tiếp tục tập trung thực hiện.

Năm 2016, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, thời gian tới 3 ngành Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra của Đảng cần phối hợp làm tốt công tác tư tưởng, quản lý cán bộ; ngăn ngừa tình trạng “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nâng cao sức chiến đấu cho Đảng. Trong công tác cán bộ, ngành Tổ chức cần phân tích để cán bộ, đảng viên hiểu và làm tốt nhiệm vụ của mình. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhắc nhở, giúp đỡ, bố trí việc phù hợp và có biện pháp xử lý đúng mức. Người làm công tác tổ chức phải đặt mình vào vị trí trung tâm, công tâm và khách quan chọn lựa những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, am hiểu lĩnh vực công tác để sắp xếp, bố trí công việc. Các cơ quan tham mưu cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ngành Tổ chức tiếp tục tham mưu tốt công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ, nhất là có chính sách đặc thù phù hợp với từng vùng, từng đảng bộ. Việc phát triển đảng viên cần chú trọng nâng cao chất lượng để tăng cường sức chiến đấu cho Đảng. Sinh hoạt chi bộ cần chú trọng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình, cơ quan, đơn vị. Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần quan tâm củng cố kiện toàn các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng những người làm công tác đảng. Mỗi cán bộ, công chức của ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng vươn lên, tu dưỡng rèn luyện, đổi mới phương pháp, giữ vững nguyên tắc, am hiểu nhiều mặt, toàn diện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ làm công tác tổ chức đảng các cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm 2017

Video clip:

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

3,398
Viết bình luận mới