HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012

Cập nhật ngày: 01/02/2013 | 14:04 GMT+7

Ngày 1/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012. Đồng chí Trần Phương, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị...

Ngày 1/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012. Đồng chí Trần Phương, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Theo đánh giá tại hội nghị thì năm 2012, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy đảng thực hiện tốt các quy trình công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo khách quan, dân chủ, góp phần quan trọng trong việc kiện toàn cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ tỉnh. Đặc biệt, qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã phát hiện, làm rõ khuyết điểm, xem xét kỷ luật một số cá nhân, tập thể vi phạm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng được các đảng bộ trực thuộc quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, nhất là ở những vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, có đạo…Các loại hình tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, sắp xếp phù hợp và đi vào hoạt động ổn định. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 1438 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 18.236 đồng chí.Đ/c Trần Phương, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012


Trong năm 2013, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh sẽ làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cùng cấp sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, cán bộ lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Ngành cũng tập trung tham mưu cho cấp ủy đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành việc “xóa” các thôn, buôn, bon, bản “trắng” đảng viên là người tại chỗ. Công tác phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm cũng sẽ theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đánh giá đúng mức, thực chất...

 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012. 

 

Tin, ảnh: Phan Tân


3,661
Viết bình luận mới