HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tính trung thực

Cập nhật ngày: 04/04/2012 | 13:54 GMT+7

Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là xã hội có đủ mọi điều kiện để con người phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, trí tuệ...

Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là xã hội có đủ mọi điều kiện để con người phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, trí tuệ. Đó là những con người mới xã hội chủ nghĩa có tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, dũng cảm, nhiệt tình, hăng say trong học tập, lao động, công tác và chiến đấu, sống “mình vì mọi người”…, sống lành mạnh, trung thực, không dối trá.

 

Học tập và làm theo tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi một cán bộ, đảng viên, mỗi một công dân chúng ta trước hết phải thật thà, trung thực với tổ chức Đảng, với nhân dân, với gia đình, với anh em bạn bè đồng chí…

 

Trung thực với tổ chức Đảng là không giấu giiếm sự thật về lịch sử gia đình mình, bản thân mình, không giấu giếm khuyết nhược điểm của mình, của đơn vị mình, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng.

 

Trung thực với Đảng còn là không báo cáo sai sự thật về một sự vật, hiện tượng nào, không được nói sai sự thật về một con người, về một tổ chức, không nói điêu, nói sai sự thật về người khác để cho Đảng có thể đánh giá đúng bản chất của sự vật, hiện tượng, đánh giá đúng bản chất của một con người, một tổ chức.

 

Trung thực trong công tác là làm được đến đâu báo cáo đến đấy, không vì thành tích của cá nhân mình, gia đình mình, đơn vị mình mà báo cáo sai sự thật, có nhược điểm, khuyết điểm phải nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, có phương hướng và biện pháp cụ thể, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, không tìm mọi cách để ngụy biện, bao che, đổ lỗi cho khách quan, đổ lỗi cho người khác, đơn vị khác.

 

Trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo”, tình cảm thật thà, trung thực của mỗi người trong cộng đồng có một ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Tình cảm ấy là chất keo đặc biệt gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư một lòng một dạ đi theo Đảng, một lòng một dạ xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

 

Thật đáng buồn trong xã hội ta hiện nay vẫn còn không ít người luôn tìm mọi cách lừa dối Đảng, lừa dối Nhà nước, lừa dối nhân dân để đục khoét tiền của của Nhà nước, của nhân dân, biến tiền của công thành tài sản của cá nhân mình, gia đình mình. Những con người ấy tìm mọi cách (kể cả thủ đoạn chà đạp lên quyền lợi và phẩm giá của người khác) để được “vinh thân, phì gia”, để được an nhàn, sung sướng. Đó thực chất là những “kẻ cắp” đội lốt danh nghĩa “người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Họ đã cố tình tìm mọi cách dối trá để “hợp lý hóa” chứng từ sổ sách, cố tình vi phạm những nguyên tắc kinh tế tài chính của Nhà nước với mục đích là biến của chung thành của riêng, sống sung sướng, phè phỡn trong khi đại đa số đời sống của nhân dân còn khó khăn. Họ đích thực là kẻ cắp giả danh “người đầy tớ” đã chà đạp lên quyền lợi của quần chúng lao động, lên phẩm giá con người, cần phải được pháp luật xử lý thích đáng.

 

Phạm Minh Giang

5,372
Viết bình luận mới