HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Ðắk Song đã có chuyển biến trong công tác xây dựng Ðảng

Cập nhật ngày: 15/07/2013 | 09:34 GMT+7

Ngay sau khi tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đối với tập thể và các cá nhân ủy viên Ban thường vụ (BTV) trên cơ sở các khuyết điểm được xác định qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện ủy Đắk Song đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm...

Ngay sau khi tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đối với tập thể và các cá nhân ủy viên Ban thường vụ (BTV) trên cơ sở các khuyết điểm được xác định qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện ủy Đắk Song đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

 

Trong đó, trước mắt, Huyện ủy xác định có 11 nhóm việc cần khắc phục ngay sau kiểm điểm và đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV Huyện ủy chủ trì, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra theo từng nội dung, chuyên đề, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và xây dựng củng cố hệ thống chính trị tại các địa phương.

 

Trong quá trình kiểm tra, Huyện ủy tập trung vào các nội dung như việc thực hiện chủ trương, lãnh đạo, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, các kết luận của BTV Huyện ủy, chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ… Tương tự, tại 29 TCCSĐ trực thuộc, các TCCSĐ đều ban hành nghị quyết khắc phục những khuyết điểm và đã sửa chữa bằng tinh thần chủ động, thiết thực.

 

Một trong những nội dung được Đắk Song chú trọng thực hiện, đó là nâng cao chất lượng cán bộ để làm nòng cốt nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ được địa phương triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở, các bước thực hiện theo quy trình chặt chẽ, tập trung dân chủ, chất lượng cán bộ dự nguồn đưa vào quy hoạch phù hợp với tiêu chuẩn của từng chức danh.

 

Hiện nay, huyện đã hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và hoàn thành quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, từ năm 2012 đến nay, huyện đã cử 29 cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị, 11 cán bộ tham gia học các lớp quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và đang đề nghị cử 3 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 28 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, hành chính.

 

Đánh giá về những chuyển biến sau khi địa phương triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Đào Xuân Sanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Song khẳng định: "Qua đợt kiểm điểm và được tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp ý kiến thì đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện đã nâng cao ý thức rèn luyện về nhiều mặt. Cán bộ, đảng viên chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, trong công việc hàng ngày tinh thần trách nhiệm nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc và gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân… Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn, hoạt động của UBND cấp xã đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được củng cố, xây dựng và thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

 

Bên cạnh những chuyển biến trên, Huyện ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận còn có những phần việc như liên quan đến quản lý bảo vệ rừng, quản lý trật tự xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo… đã có chuyển biến, nhưng chưa đạt kết quả cao. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc và tìm hướng khắc phục những mặt địa phương còn hạn chế, tồn tại này.

 

Thanh Nga

2,784
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?