HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu

Cập nhật ngày: 18/04/2012 | 13:54 GMT+7

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của chế độ xã hội và sự thịnh suy của quốc gia dân tộc. Đây chính là một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm nổi lên trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của chế độ xã hội và sự thịnh suy của quốc gia dân tộc. Đây chính là một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm nổi lên trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Về thực chất, bản lĩnh của con người là tổng hợp những phẩm chất nhân cách đã phát triển chín muồi, đạt đến trình độ tự giác, tạo nên năng lực làm chủ hoàn cảnh và làm chủ bản thân, thể hiện tập trung ở trách nhiệm cá nhân cao thống nhất với tính chủ động, tích cực và năng lực sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong tự hoàn thiện mình. Người cán bộ, đảng viên có bản lĩnh không chỉ sống và cống hiến hết mình cho dân, cho nước, mà còn hết sức giữ mình để không bị tha hóa; không chỉ có sức đề kháng mạnh mẽ để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn công kích của các thế lực thù địch, mà còn có khả năng miễn dịch tốt để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, không bị cuốn hút vào vòng xoáy của chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng.

 

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu phải được thể hiện trước hết ở cái tâm trong sáng. Đây là điều cốt lõi trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là cái đức lớn nhất của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã góp phần tạo nên sự trưởng thành của Đảng và sự phát triển của đất nước. Đây cũng là vấn đề cấp thiết nhất trong “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.

 

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu phải được thể hiện tập trung ở tính đảng cao, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Với trọng trách và quyền hạn của người chủ trì, lại được giao quản lý nắm giữ khối lượng tài sản lớn của tập thể và của Nhà nước, người đứng đầu dễ mắc bệnh gia trưởng, độc đoán và sa vào những toan tính cá nhân vụ lợi, thực dụng. Để có thể tránh được nguy cơ đó, người đứng đầu phải luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy trình và chế độ công tác; có phong cách dân chủ, thực sự tôn trọng trí tuệ của tập thể lãnh đạo, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng làm cơ sở để có những quyết đoán đúng đắn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu cũng phải được thể hiện rõ nét ở sự giữ gìn đạo đức và lối sống trong sạch, lành mạnh. Sự gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một vấn đề trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của Đảng, ở cấp lãnh đạo càng cao càng phải là một tấm gương sáng về đạo đức. Người đứng đầu có giữ được mình trong sạch, lành mạnh mới có sức cảm hóa, thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, không lạm dụng quyền lực mà kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý và đạo lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khi người đứng đầu không giữ được mình sẽ từng bước “tự chuyển hóa”, từ sự tha hóa về đạo đức, lối sống đến tha hóa về tư tưởng chính trị, từ cơ hội thực dụng về kinh tế đến thực dụng về chính trị.

 

Bản lĩnh và sự gương mẫu của người đứng đầu còn phải được thể hiện rõ nét ở việc xử trí các tình huống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu người đứng đầu kém bản lĩnh và thiếu gương mẫu sẽ bị động, lúng túng trong xử trí các tình huống, nhất là nói dân không nghe và không tin, họ thường lạm dụng quyền lực và sử dụng các thủ đoạn thiếu tính nhân văn, đôi khi dẫn đến hậu quả nguy hại.

 

Hơn lúc nào hết, người đứng đầu các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội hãy bằng chính tâm huyết và trí tuệ của mình trong hoạt động lãnh đạo, quản lý phấn đấu theo định hướng “đúng ý Đảng, hợp lòng dân, hiệu quả thực tiễn cao” để rèn luyện, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và khẳng định bản lĩnh và uy tín của mình. Đó là sự khẳng định có sức thuyết phục nhất và là cơ sở quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của cán bộ.

 

Theo Nguyễn Tiến Bình/Báo QĐND

3,962
Viết bình luận mới