HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nỗ lực thực hiện chính sách, giải pháp xóa đói, giảm nghèo

Cập nhật ngày: 18/10/2013 | 09:24 GMT+7

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực thực hiện chính sách, giải pháp xóa đói, giảm nghèo từ nhận thức, quan điểm lãnh đạo chỉ đạo đến những việc cụ thể triển khai chương trình, dự án…

Cụ thể, trong giai đoạn 2005 đến nay, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo tỉnh đã ban hành 16 nghị quyết, quyết định và chương trình về giảm nghèo.

Ðơn cử như Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về giảm nghèo giai đoạn 2007-2010; Nghị quyết về xóa cơ bản nhà tạm, dột nát; Nghị quyết về phát triển kinh tế trong vùng đồng bào người Mông; chủ trương đầu tư trọng điểm cho 20 bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số…

Ðể cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và tinh thần nghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo như: chương trình giảm nghèo-giải quyết việc làm; chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND tỉnh cũng đã ban hành hàng loạt quyết định, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc tổ chức đào tạo nghề, triển khai các mô hình kinh tế điểm và chương trình, dự án giảm nghèo...thì một trong những điểm nổi bật là việc thực hiện chính sách cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi lãi suất.

Tính bình quân, mỗi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện đang được vay khoảng 30 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội tỉnh theo các kênh ưu đãi lãi suất. Con số này cao gấp đôi so với mức bình quân cả nước (cả nước bình quân mỗi hộ nghèo được vay từ 12-15 triệu đồng vốn ưu đãi lãi suất).

Hơn thế nữa, tỷ lệ nợ quá hạn của nguồn vốn cho vay hộ nghèo hiện chỉ chiếm gần 1% tổng dư nợ, bằng 1/3 tỷ lệ cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả từ những lĩnh vực trên đã tạo được một chính sách tổng thể, rộng khắp, phần đông người nghèo trên địa bàn tỉnh đều được hưởng thụ các chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh.

Từ đây, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm trong giai đoạn 2005-2012 đã tạo được dấu ấn rõ nét. Nếu như cuối năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đang ở mức trên 60% thì đến cuối năm 2012 đã giảm xuống còn trên 23%; bình quân mỗi năm, giảm trên 5%. Ðây là tỷ lệ khá cao so với bình quân của cả nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác phân tách đối tượng, phân tầng chính sách, phân bổ nguồn lực phù hợp, tỉnh cũng sẽ chú trọng đến việc tăng nguồn lực, tăng tín dụng và giảm chồng chéo, lãng phí để công tác giảm nghèo tiếp tục tạo được những điểm sáng mới.

Hà An

3,015
Viết bình luận mới