HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mặt trận và đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Cập nhật ngày: 12/06/2017 | 10:49 GMT+7

Quyết định 218 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được coi là bước thể chế hóa quan trọng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đây cũng chính là sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để mở rộng dân chủ, phát huy trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hướng về cơ sở

Nhận thức được điều này, thời gian qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện có hiệu quả nội dung tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Cán bộ mặt trận xã Quảng Trực (Tuy Đức) (ngoài cùng bên phải) gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân

Điển hình, hàng năm tùy thuộc vào mỗi giai đoạn, tình hình thực tiễn, MTTQ tỉnh lựa chọn chủ đề phù hợp nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng bộ thống nhất. Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của chính quyền được triển khai thực hiện như tuyên truyền miệng, văn bản, lồng ghép qua các cuộc hội họp, sinh hoạt cộng đồng...

Việc tuyên truyền cũng lựa chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm, gắn với từng thời điểm và liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của nhân dân. Qua đó, cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững hơn về nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Như trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, mà cụ thể như làm đường giao thông nông thôn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thông báo dự kiến chi phí làm đường rồi tổ chức họp dân lấy ý kiến về hình thức, mức đóng góp, cách làm rồi tự kiểm tra, giám sát việc làm này. Bên cạnh đó, tại nhiều khu dân cư, nhân dân còn là chủ thể tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên một cách sâu sát, cụ thể, sẵn sàng chỉ ra những điểm làm được, chưa làm được để khắc phục, sửa chữa.

Tôn trọng ý kiến nhân dân

Theo bà Trần Thị Hậu, Chủ tịch MTTQ xã Thuận Hạnh (Đắk Song), MTTQ xã luôn tôn trọng nhân dân, mỗi ý kiến đóng góp của bà con là sự đánh giá việc làm không chỉ của Mặt trận, đoàn thể mà còn của chính quyền. Chính ý kiến đóng góp đó còn giúp cho chính quyền, Mặt trận, đoàn thể hiểu thêm về cách thức điều hành, hoạt động của mình để có sự điều chỉnh phù hợp, xứng đáng là đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Hay như ở xã Nam Đà (Krông Nô), từ năm 2016, MTTQ xã đã tổ chức lồng ghép giữa tiếp xúc cử tri với thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Qua một thời gian triển khai cho thấy, nhân dân đã có diễn đàn để góp ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đúng chuẩn mực, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Về phía cán bộ, đảng viên, đây là dịp để mỗi người tự nhìn nhận lại những việc đã làm được, chưa làm được để có hướng điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Theo Quyết định 218, việc tổ chức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với nhân dân mỗi năm một lần. Vì vậy, số lượng người dân tham gia tại các hội nghị do xã Nam Đà tổ chức rất đông và nhiều ý kiến đóng góp rất xác đáng. Qua đó, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân và các cấp chính quyền với nhân dân cũng được nâng lên hơn trước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước cũng được nâng cao.

Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc

Mặt trận các cấp và tổ chức chính trị xã hội còn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, nắm tình hình nhân dân từ khu dân cư, nhất là phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, kéo dài, phức tạp.

Trong 3 năm qua, Mặt trận các cấp và tổ chức chính trị xã hội đã tham gia nhiều đợt vận động nhân dân trong đền bù giải tỏa, đất đai... Điển hình, Mặt trận các cấp, đoàn thể xã hội tham gia vận động các hộ dân sinh sống ở khu vực xã Đắk Ngo (Tuy Đức), tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Đắk Nông, tuyến đường tránh thị xã Gia Nghĩa…thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Hàng tháng, Mặt trận các cấp tổng hợp tình hình, ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Mặt trận các cấp còn đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp quan trọng về các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống văn hóa; phối hợp giải quyết một số vấn đề xã hội ở các khu công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

3,249
Viết bình luận mới