HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng ủy Quân sự tỉnh bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 128 quần chúng ưu tú

Cập nhật ngày: 25/04/2012 | 08:50 GMT+7

Ngày 23/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 128 quần chúng ưu tú ở các đơn vị, phòng ban trực thuộc...

Ngày 23/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 128 quần chúng ưu tú ở các đơn vị, phòng ban trực thuộc. Trong thời gian 3 ngày, các quần chúng ưu tú được tiếp thu các nội dung chủ yếu như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng… Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú sẽ xây dựng động cơ đúng đắn, tự giác và nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phan Tân

3,940
Viết bình luận mới