HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công tác thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 22/05/2013 | 10:45 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”...

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, tỉnh ta đã thực hiện các chương trình, chính sách nhằm hỗ trợ thanh niên trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, lập thân, lập nghiệp, tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.Nhờ được hỗ trợ học nghề nên nhiều thanh niên đã có việc làm, ổn định đời sống


Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 147.346 thanh niên, trong đó có 102.771 đoàn viên, hội viên. Trên tinh thần triển khai các nội dung của Nghị quyết 25-NQ/TW, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã chú trọng chăm lo, giáo dục, rèn luyện về tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, thông qua việc tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động thiết thực gắn với tình hình thực tế tại các địa phương.

 

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các tầng lớp thanh niên bằng cuộc vận động “Tuổi trẻ Đắk Nông học tập và làm theo lời Bác” đã thúc đẩy xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “học tập” và “làm theo” Bác trên tất cả các lĩnh vực.

 

Cùng với đó, việc xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện cũng được chú trọng. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã tạo mọi điều kiện để Đoàn, Hội thanh niên các cấp tổ chức nhiều phong trào như: hội trại truyền thống, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đắk Nông vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Tiếp sức mùa thi”, các hoạt động văn nghệ, thể thao… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Thanh niên còn được tuyên truyền, nâng cao kiến thức cũng như tham gia các chương trình, hoạt động về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Qua đó, các tầng lớp thanh niên đã có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như xác định rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Công tác bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nhằm phát huy tài năng trẻ cũng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền đều tổ chức gặp mặt, trao đổi với sinh viên là người địa phương đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, những chính sách của tỉnh trong việc đãi ngộ và thu hút nhân tài. 

 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách về hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực, về công tác cán bộ dân tộc thiểu số…để thu hút nguồn nhân lực. Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020. Theo đó, trong đợt I, toàn tỉnh đã tuyển chọn được 308 cán bộ trẻ để quy hoạch nguồn dài hạn của tỉnh.

 

Thông qua công tác quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, chính quyền đã chủ động tạo điều kiện đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm từng bước đổi mới cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và chuẩn bị nguồn cán bộ thay thế các chức danh lãnh đạo quản lý ở các cấp. Nhờ đó, sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, đội ngũ cán bộ trẻ đã phát huy và khẳng định được vai trò,  năng lực của mình trong mọi hoàn cảnh, lĩnh vực được giao.

 

Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận các dự án, chương trình đào tạo nghề, thông tin về khoa học, kỹ thuật, vốn tín dụng, học nghề…được các cấp, ngành chú trọng triển khai. Vì vậy, tính hết tháng 3/2013, toàn tỉnh đã có 8.595 thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 201 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ 674 triệu đồng, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển các dự án nhỏ ở địa bàn nông thôn, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.

 

Thông qua việc tổ chức các phiên chợ việc làm đã tư vấn, giải quyết việc làm cho 3.200 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho thanh niên là lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, từng bước giải quyết việc làm cho thanh niên ở các thôn, bon, buôn.

 

Về công tác xây dựng Đảng, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giới thiệu được trên 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; trong đó có 2.973 đồng chí đã được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tỷ lệ cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên hiện nay đạt trên 85%. Nhiều đồng chí trưởng thành từ đoàn viên hiện đang giữ những chức vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền. Có thể nói, với sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, tầng lớp thanh niên đã từng bước thể hiện được năng lực, bản lĩnh chính trị cũng như trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

3,063
Viết bình luận mới