HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ của Đảng ủy Công an tỉnh

Cập nhật ngày: 03/05/2017 | 14:03 GMT+7

Trong những năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành sưu tầm các nguồn tư liệu, biên soạn lịch sử truyền thống Công an tỉnh và đã xuất bản các đề tài: “Lịch sử Công an tỉnh Đắk Nông, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1960 - 1975)”; xuất bản năm 2013, gồm 1.000 cuốn, phát hành đến các đơn vị trong toàn lực lượng CAND.

“Tổng kết Lịch sử Công an tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) (Đề tài khoa học cấp Bộ); xuất bản năm 2015, gồm 700 cuốn, phát hành đến các đơn vị trong toàn lực lượng CAND. “30 năm Lịch sử Công an huyện Đắk R’lấp (1/1/1986 -1/1/ 2016)”, hiện đang nghiên cứu, biên soạn. Một số đề tài như “Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Đắk Nông (2004 - 2020)”, hiện đang sưu tầm, bổ sung danh mục các sự kiện; “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông (2004 - 2020)”, đang xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn tư liệu, xây dựng đề cương, thuyết minh nhiệm vụ.

Các công trình nghiên cứu, biên soạn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề có tính quy luật về quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần xây dựng, hoàn thiện lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các lực lượng vũ trang tỉnh, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và tuyên truyền trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phát huy những giá trị truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy khắc phục khó khăn, phát huy thành quả đạt được, thực hiện tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng, hoàn chỉnh, xuất bản các đề tài: Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Đắk Nông (2004 - 2020)”, “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông (2004 - 2020)”. Chỉ đạo công an các huyện, thị triển khai biên soạn lịch sử truyền thống của đơn vị theo đúng tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Phạm Lục

2,873
Viết bình luận mới