HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phải có trách nhiệm tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em!

Cập nhật ngày: 09/10/2018 | 09:28 GMT+7

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em đã nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, đặc biệt là các cấp địa phương, cơ sở phải tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Sở dĩ Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh điều này là vì bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thời gian qua trong cả nước vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân chưa đầy đủ. Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều địa phương chưa có cán bộ làm công tác trẻ em và bố trí nguồn lực còn rất hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện công tác bảo vệ trẻ em chưa hiệu quả, chưa có giải pháp hữu hiệu phòng ngừa các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý kéo dài hoặc chưa được xử lý.

Đắk Nông cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, số lượng trẻ em có nhu cầu cần được chăm sóc, hỗ trợ rất lớn, nhất là đối với trẻ em nghèo, vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số. Trên thực tế, một số quyền của trẻ em vẫn chưa được thực hiện tốt, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các hoạt động phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vấn đề bảo vệ trẻ em trước những hành vi bạo lực, xâm hại… chưa được các địa phương chú trọng đúng mức. Nhiều vấn đề mới xuất hiện, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát như trẻ em bị lạm dụng và xâm hại, làm trái pháp luật, nghiện hút, bị lây nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Nhiều nguy cơ làm cho trẻ em dễ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do bị sao nhãng, bạo lực... Sự bùng nổ công nghệ thông tin đã lôi kéo không ít trẻ em đi vào cuộc sống ảo, xa lạ với thuần phong mỹ tục, tập quán của các dân tộc, dẫn đến những sai lạc trong nhận thức, hành vi, hệ quả là bỏ học, vi phạm pháp luật, hành xử vô cảm. Đặc biệt, tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh những năm gần đây vẫn diễn ra hết sức phức tạp, với nhiều vụ việc hết sức thương tâm. Trong đó, tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước có chiều hướng gia tăng, tính chất các vụ đuối nước rất nghiêm trọng.

Từ thực tế trên, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã có Công văn số 4782 ngày 25/9/2018 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật và chính sách về bảo vệ trẻ em. Các cấp, các ngành, địa phương phải có trách nhiệm tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương, cơ sở phải xác định trách nhiệm trong việc bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các gia đình, nhà trường cùng với toàn xã hội tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hướng dẫn học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng sống, bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường. Đặc biệt, mỗi người dân phải có trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt các chính sách về trẻ em; quy trình xử lý những vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em một cách nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em luôn là thông điệp đầy tính nhân văn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Tường Mạnh

1,401
Viết bình luận mới