Đặt tên đường phố để phục vụ quản lý đô thị, hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển

Cập nhật ngày: 19/11/2020 | 08:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Hiện nay, TP. Gia Nghĩa đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, trong đó có việc đặt tên những tuyến đường mới. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa xung quanh vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Nguyễn Thị Lưu

Phóng viên: Xin bà cho biết sự cần thiết và mục đích đặt tên đường mới trên địa bàn TP. Gia Nghĩa?

Bà Nguyễn Thị Lưu: TP. Gia Nghĩa được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại III theo Quyết định số 209/QĐ-BXD, ngày 12/2/2015 và được thành lập theo Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12 /2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. TP. Gia Nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông, có hệ thống giao thông thuận lợi, có nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Đây là lợi thế để thành phố tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch và hiện đại.

Trước đây, thực hiện Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND, ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh, Gia Nghĩa đã có 85 tuyến đường được đặt tên. Qua rà soát thực tế trên địa bàn TP. Gia Nghĩa hiện có 119 tuyến đường ở các khu tái định cư và khu dân cư ổn định, đủ điều kiện để đặt tên theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ.

Đây là cơ sở pháp lý nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý đô thị, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, thông tin, liên lạc, giao tiếp và quan hệ xã hội.

Việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố là cơ sở cho việc cấp biển số nhà, bảo đảm để các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị và qua đó còn tôn vinh những anh hùng dân tộc, những danh nhân văn hóa, các nhà chính trị, quân sự nổi tiếng...

Phóng viên: Trong qua trình triển khai đề án, UBND TP. Gia Nghĩa gặp những khó khăn, thuận lợi như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Lưu: Trong quá trình triển khai đề án, về thuận lợi, UBND TP. Gia Nghĩa đã được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Tuy nhiên, UBND TP. Gia Nghĩa cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Cụ thể, ngày 1/7/2020, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 944/QĐ-HĐTV với 653 tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống, tên hồ, đồi, sông, suối dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nên việc chọn lựa tên sao cho phù hợp cũng là vấn đề khó khăn.

Phóng viên: Sau khi đề án được HĐND tỉnh thông qua, UBND TP. Gia Nghĩa sẽ triển khai công tác này cụ thể ra sao?

Bà Nguyễn Thị Lưu: Sau khi đề án được HĐND tỉnh thông qua, UBND thành phố giao cho Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức thông báo rộng rãi cho người dân biết.

Trên cơ sở đó, TP. Gia Nghĩa sẽ thực hiện cắm biển tên đường theo đúng quy định, cấp biển số nhà cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn. Dự kiến, toàn bộ công việc này sẽ hoàn thành trong quý III, năm 2021.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Bình thực hiện

2,214
Viết bình luận mới