HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Các chương trình, chính sách góp phần thay đổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 16/10/2019 | 10:07 GMT+7

Thời gian qua, Đắk Nông đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Trung ương và địa phương dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, bộ mặt nông thôn vùng DTTS trong tỉnh ngày càng phát triển, đổi mới, đời sống đồng bào được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, thắt chặt.

Từ các chương trình của Trung ương

Trong các chương trình, chính sách được Trung ương triển khai tại Đắk Nông thì Chương trình 135 mang lại hiệu quả rõ rệt về cơ sở vật chất ở các bon, buôn DTTS. Giai đoạn 2014-2015, Đắk Nông có 31 xã và 56 thôn, bon, buôn được đầu tư với tổng kinh phí gần 92 tỷ đồng. Từ đó, tỉnh đã phân bổ đầu tư xây dựng 131 công trình về giao thông, trường học, cấp nước sinh hoạt tập trung, nhà văn hóa cộng đồng. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ phát triển sản xuất về giống vật nuôi, cây trồng, phân bón vật tư nông nghiệp… cho bà con.

Ðồng bào dân tộc Mạ ở bon B'Srê, xã Ðắk Som (Ðắk Glong) luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Y Krắk

Bước sang giai đoạn 2016-2020, Đắk Nông có 18 xã và 73 thôn, bon, buôn được hỗ trợ đầu tư trên 191,2 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh đầu tư xây dựng 294 công trình gồm 76 công trình giao thông, 45 công trình trường học, 7 công trình nước sinh hoạt tập trung, 101 nhà sinh hoạt cộng đồng, 25 mương nước… Chương trình 135 giai đoạn này cũng đã hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, phân bón vật tư nông nghiệp, máy nông cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng các mô hình giảm nghèo…

Hầu hết các nguồn vốn của Chương trình 135 đều được triển khai thực hiện hiệu quả theo yêu cầu. Vốn hỗ trợ sản xuất được phân bổ đúng người, đúng đối tượng theo tinh thần dân chủ, minh bạch, công khai đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của bà con DTTS. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 135 nhằm kịp thời giải quyết những phát sinh ngay tại cơ sở.

Tương tự, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2014-2019, Đắk Nông được đầu tư trên 229,5 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 46 công trình gồm: 16 công trình trường học, 24 công trình đường giao thông, 2 đập thủy lợi, 2 nhà văn hóa cộng đồng và sửa chữa, nâng cấp 2 công trình đường giao thông. Tỉnh cũng đã hỗ trợ giống, phân bón, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dự án chăn nuôi dê, bò… trên địa bàn 2 huyện nghèo là Đắk Glong và Tuy Đức với tổng kinh phí trên 23,3 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng được tập trung thực hiện. Đến nay, tỉnh đã thực hiện và giải ngân 25,9 tỷ đồng (đạt 93,8% vốn kế hoạch) về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, cấp trực tiếp đất sản xuất, hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình mua lại đất và cải tạo đất, chuyển đổi ngành nghề…

Đến các chương trình đặc thù của Đắk Nông

Bên cạnh các chương trình, chính sách của Trung ương, tỉnh Đắk Nông cũng triển khai các chương trình đặc thù hỗ trợ đồng bào DTTS phù hợp với tình hình thực tế. Như các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh đã hỗ trợ lãi suất cải thiện nhà ở cho 512 hộ; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 759 hộ và hỗ trợ lãi suất phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 4.762 hộ. Các chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 tiếp tục được thực hiện. Đến nay, các huyện, thị xã đã hỗ trợ cho 1.531 hộ gần 5,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Thông báo Kết luận số 1463-TB/TU, ngày 22/1/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 526/QĐ-UBND, ngày 27/4/2010 về việc tiếp tục xây dựng và phát triển bon, buôn, thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống. Trên cơ sở đó, tỉnh đã phê duyệt 39 dự án bon, buôn đồng bào DTTS sinh sống với tổng số vốn là 591,851 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển, đồng bào M'nông xã Đắk R'tíh (Tuy Đức) xây dựng được nhiều ngôi nhà khang trang kiên cố. Ảnh: Hồ Mai

Qua hơn 7 năm, bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn vốn, các huyện, thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần xây dựng bon, buôn ngày càng phát triển. Tỉnh ủy còn ban hành chỉ thị chỉ đạo hướng dẫn, vận động thành lập các mô hình tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS. Chỉ thị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chương trình kết nghĩa với các bon, buôn DTTS tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị được phân công kết nghĩa thường xuyên phân công cán bộ trực tiếp xuống bon, buôn cùng với cấp ủy, ban tự quản, các đoàn thể nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai các hoạt động giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ 6 triệu đồng/1 bon, buôn để các cơ quan, đơn vị được giao kết nghĩa tổ chức ăn tết cùng bà con.  

Minh chứng rõ nét nhất

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ II-năm 2014, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, các chương trình, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng DTTS nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung. Giao thông đi lại thuận tiện, trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, được sử dụng các công trình nước sạch là minh chứng rõ nét nhất cho việc đời sống của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng cao.

Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 62%. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,4%. Giáo dục được tập trung đầu tư mở rộng từ cấp mẫu giáo đến cấp THPT. Toàn tỉnh hiện có 396 cơ sở giáo dục, 132 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Đến cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh chiếm 13,51% trên tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 2,13% so với năm 2014). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS là 30,14% (giảm 2,96%); tỷ lệ hộ nghèo DTTS tại chỗ là 38,57% (giảm 7,44%).  

Hoàng Hoài

2,648
Viết bình luận mới