Thơ: Trăng khuyết

Cập nhật ngày: 09/05/2019 | 09:24 GMT+7

Tác giả: Đường Hồng Thắng

Vầng trăng đêm nay
Ai xẻ nửa
Một mảnh giữa trời
Trôi lơ lửng khôn nguôi

Duyên phận cuộc đời
Rẽ chia lứa đôi
Một nửa - một nơi
Không ghép lại vuông tròn

Quy luật cuộc đời
Âu là số mệnh
Như mảnh trăng kia
Lúc khuyết, lúc đầy.

1,154
Viết bình luận mới