Thơ: Tình xuân

Cập nhật ngày: 05/03/2021 | 07:32 GMT+7

Tác giả: Phụng Tú

Ảnh minh họa

Nghe lòng rộn rã ý thơ
Thì ra trời đã chuyển mùa sang xuân!
Chạnh lòng  hoài nghĩ cố nhân
Trời riêng phiêu bước phong trần bôn ba

Nhớ người lại nghĩ đến ta
Nửa vần thơ lạc ngùi xa nẻo tìm...
Xin một phút lặng im
Cho ta chuốt lại chút tình phôi pha

Đã đành tình khắp muôn phương
Tình riêng riêng ấy dành cho một người
Vì người ta mỉm miệng cười
Cho xuân thêm tuổi cho đời thêm xuân!...

2,839
Viết bình luận mới