Thơ: Khát vọng

Cập nhật ngày: 21/01/2021 | 09:18 GMT+7

Tác giả Hồng Thắng

Tranh minh họa

Vững niềm tin biết bao khát vọng

Đất nước thanh bình cuộc sống ấm no

Dân đoàn kết chia bùi sẻ ngọt

“Chung lưng đấu cật” vượt qua khó khăn

 

Vững niềm tin dưới ngọn cờ của Đảng

Chèo lái con thuyền vượt qua khó khăn

Để sánh vai với bạn bè quốc tế

Cùng hội nhập và phát triển đi lên

 

Vững niềm tin vào Đại hội 13 của Đảng

Soi sáng mở đường hướng tới tương lai

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Việt Nam hùng cường vững bước tiến lên.

1,824
Viết bình luận mới