Thơ: Chú thương binh

Cập nhật ngày: 23/07/2020 | 07:48 GMT+7

Tác giả NGUYỄN HƯNG HẢI

Ảnh minh họa

Mang theo cái nạng bên mình

Chú không mong hóa thương binh làm gì

Chỉ vì bom đạn, chỉ vì...

Xéo giày nên phải ra đi giữ gìn

 

Đạn bom giăng bẫy, gài mìn

Trăm con mắt cũng khó nhìn được ra

Quẩn quanh cái nạng trong nhà

Quen dần nên quãng đường xa không dài

 

Bạn xưa còn được mấy ai

Người quê mưa nắng không ngoài chuyện quê

Mang theo cái nạng trở về

Con cò đã bỏ vòm tre đi rồi

Vòng vo lối ngõ làng đồi

Tay khua cái nạng chú cười trong mưa

Kể làm gì mãi chuyện xưa

Vịn vào cái nạng, nạng đưa qua đường

 

Chú đưa nạng đến muôn phương

Dựa vào tay ghế, thành giường cùng đi

Có ai muốn thế làm gì

Chỉ vì bom đạn, chỉ vì chiến tranh

 

Mang theo cái nạng bên mình

Chú mang về sự thanh bình cho ai...

1,139
Viết bình luận mới