• Đến với bài thư hay: Lạy trước Đền Hùng
  • 09:03 20/04/2021
  • Cảm hứng về thời đại các Vua Hùng luôn là đề tài xuyên suốt trong thơ ca Việt Nam từ xưa đến nay. Trải qua hàng ngàn năm đánh giặc giữ nước, hình tượng các Vua Hùng, Đền Hùng mãi mãi là niềm kính vọng thiêng liêng mà Nhân dân ta hướng về để vun đắp và lưu truyền văn hóa cội nguồn dân tộc.