• Ðảng ta đồng hành cùng mùa xuân đất nước
  • 09:41 21/01/2021
  • Năm 2021, Đảng ta bước sang tuổi 91, cùng với một sự kiện trọng đại là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một mùa xuân hoa nở trong lòng người; cờ đỏ búa liềm tung bay phấp phới, rợp khắp mọi nẻo đường, vùng quê. Dân tộc Việt Nam xao xuyến, bồi hồi bởi một mùa xuân tràn đầy niềm tin yêu, hạnh phúc và hy vọng.