HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ"

Cập nhật ngày: 22/08/2013 | 14:03 GMT+7

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”...

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ” như sau:

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

 

- Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).


- Tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông về truyền thống hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức cách mạng trong nhân dân, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công nhân viên chức lao động trong thời kỳ cách mạng mới hiện nay.

 

II. Tên gọi, hình thức, đối tượng:

 

Tên gọi: Cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”.

 

2. Hình thức: Thi viết, trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi, có thể sưu tầm ảnh minh họa, đóng thành tập, trình bày đẹp.

 

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

 

III. Quy định bài dự thi:

 

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch đẹp, đóng thành tập trên giấy A4 hoặc vở ôly học sinh. Ngoài bìa ghi rõ Bài dự thi “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, họ tên, dân tộc, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ người dự thi.

 

- Thí sinh tham gia cuộc thi lựa chọn 1 trong 4 đề thi của Ban tổ chức để làm bài, bài thi viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ.

 

- Bài dự thi không hợp lệ:

 

 

+ Photocopy.

 

+ Bài thi không ghi rõ họ tên, địa chỉ người dự thi.

 

+ Bài thi gửi chậm so với thời gian quy định (tính theo dấu bưu điện).

 

+ Bài thi có nội dung hoàn toàn giống nhau.

 

+ Bài thi không trả lời đủ câu hỏi Ban Tổ chức đưa ra.

 

Khuyến khích những bài dự thi có đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu thêm những thông tin có giá trị và hình ảnh minh họa sinh động phù hợp với câu hỏi.

 

IV. Đề thi:

 

Chọn 01 trong 04 đề sau:

 

- Đề 1:

 

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu diễn biến, kết quả các đợt tiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ? Hãy đánh giá vai trò của chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơ-ne-vơ?

 

Câu 2: Anh (chị) hãy vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ.

 

- Đề 2:

 

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết các hình thức và phương tiện mà quân và dân ta đã sử dụng để tiếp viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ? Hãy đánh giá vai trò của công tác chính trị, tư tưởng và công tác văn hóa, văn nghệ trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

 

Câu 2: Để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo anh (chị) chúng ta cần phải làm gì?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

- Đề 3

 

Câu 1: Hãy cho biết tại sao Điện Biên Phủ được lựa chọn là điểm quyết chiến chiến lược của quân và dân ta với thực dân Pháp? Theo anh (chị), những nguyên nhân nào dẫn tới thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên nhân nào là quan trọng nhất, vì sao?

 

Câu 2: Anh (chị) hãy vận dụng và phát triển tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam nói chung, tỉnh Đăk Nông nói riêng trong thời đại ngày nay?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

- Đề 4

 

Câu 1: Chính sách của ta đối xử với tù binh Pháp ở chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?  Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, toàn bộ số tù binh ta trao trả cho Pháp là bao nhiêu? Anh (chị) hãy cho biết cảm nhận của mình về chính sách trên?

 

Câu 2:  Anh (chị) phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong công cuộc đổi mới ngày nay?

 

 Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

V. Quy định về chấm điểm:

 

Cách chấm điểm sẽ được diễn ra theo 2 vòng:

 

1. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo sẽ chọn lọc và loại bỏ những bài không hợp lệ tại điểm III  của Thể lệ này.

 

2. Vòng chung khảo: Ban Giám khảo sẽ chấm từng bài theo quy định cụ thể như sau:

 

- Tổng điểm là 10 điểm, cụ thể điểm từng câu như sau:

 

+ Câu 1: (7 điểm): Trả lời đúng đáp án 4 điểm, có mở rộng 2 điểm, có hình ảnh minh họa 1 điểm.

 

+ Câu 2: (3 điểm): Bài viết ngắn gọn, xúc tích, bố cục rõ ràng, đúng yêu cầu 2 điểm; có hình ảnh minh hoạ 1 điểm.

 

3. Nguyên tắc chấm điểm:

 

- Điểm chênh lệch giữa các giám khảo ở từng câu trả lời của bài thi không quá 2 điểm. Nếu chênh lệch quá 2 điểm thì giữa 2 giám khảo sẽ hội ý lại để thống nhất điểm, điểm lẻ là 0,25 điểm.

 

- Tổng điểm của mỗi bài thi được tính trên cơ sở: bình quân điểm tổng hợp của 2 câu trả lời trong một bài thi của các giám khảo.

 

- Trường hợp nếu có các bài dự thi trùng điểm nhau thì Ban tổ chức sẽ xem xét các phần điểm của từng câu hỏi, bài thi nào có số điểm phần mở rộng và hình ảnh minh họa cao hơn làm căn cứ xếp loại.

 

VI. Cơ cấu giải thưởng:

 

1. Giải cá nhân:

 

- 01 giải nhất trị giá:

3.000.000 đồng / 1 giải

- 02 giải nhì trị giá:

2.000.000 đồng / 1 giải

- 03 giải ba trị giá:

1.000.000 đồng / 1 giải

- 10 giải khuyến khích trị giá:

300.000 đồng / 1 giải

 

2. Giải tập thể: (Cho đơn vị, huyện/thị có tổng số bài đạt giải cao và số lượng bài nhiều)

 

- 01 giải nhất trị giá:

5.000.000 đồng / 1 giải

- 02 giải nhì trị giá:

3.000.000 đồng / 1 giải

- 03 giải ba trị giá:

1.500.000 đồng / 1 giải

- 05 giải khuyến khích trị giá:

600.000 đồng / 1 giải

 

VII. Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

 

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 (hạn cuối nhận bài thi là ngày 30 tháng 11 năm 2013).

 

- Bài dự thi ở các huyện/thị, tập hợp theo từng cơ quan, đơn vị sau đó nộp về Phòng VHTT các huyện/thị. Phòng VHTT các huyện/thị chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi về Thư viện tỉnh Đăk Nông trước ngày 10 tháng 12 năm 2013, Ban giám khảo chấm bài để tổng kết và trao giải vào tháng 12 năm 2013.

 

- Địa điểm nhận bài thi và mọi thắc mắc xin liên hệ: Thư viện tỉnh Đăk Nông – Phường Nghĩa Đức – Thị xã Gia Nghĩa – tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 05013.544.682.

 

BTC

3,069
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?