HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Nỗ lực hoàn thành sớm các chỉ tiêu về tiêu chuẩn văn hóa

Cập nhật ngày: 13/10/2017 | 09:48 GMT+7

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), các chỉ tiêu về tiêu chuẩn văn hóa đã đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Phan Công Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xung quanh vấn đề này.

Ông Phan Công Việt

PV: Ông có thể cho biết những kết quả đã đạt được sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh?

Ông Phan Công Việt: Theo chỉ tiêu chung, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 80% gia đình, 65% thôn, bon, buôn, tổ dân phố, 90% đơn vị, 20% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt xa so với kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh có 95.859 hộ gia đình, 540 thôn, bon, 12 xã, phường, 813 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 101.124/136.701 hộ gia đình (chiếm 73,97%); 561/786 thôn, bon, tổ dân phố (chiếm 71,37%); 838/938 cơ quan, đơn vị (chiếm 89,33%) và 20/71 xã, phường (chiếm 28,16%) đạt danh hiệu văn hóa.

Đây là kết quả đáng mừng, đánh dấu sự thay đổi về nhận thức của nhân dân trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng đời sống văn hóa. Có được điều đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng cũng như chính quyền các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

PV: Để có những kết quả đó, Đảng bộ Sở VHTT-DL đã triển khai những phần việc cụ thể như thế nào?

Ông Phan Công Việt: Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ ngành đã tập trung xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Dựa trên tình hình thực tế. Kế hoạch của từng năm mà ngành chỉ đạo các phòng ban liên quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.

Ngành cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai, vận động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Ban chỉ đạo các cấp tích cực tham mưu xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào. Công tác đăng ký, bình xét, thẩm định và công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm đều bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng thực tế. Nhờ tập trung chỉ đạo và vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, đến nay cơ bản đã hoàn thành 3/4 các chỉ tiêu về văn hóa .

PV: Trong quá trình thực hiện có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

Ông Phan Công Việt: Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện các chỉ tiêu văn hóa gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chỉ tiêu về gia đình văn hóa. Bởi lẽ, vài năm trở lại đây, tình trạng dân di cư ở phía Bắc vào tỉnh ta ngày một nhiều nên rất khó khăn trong việc rà soát, công nhận.

Trong khi đó, ý thức xây dựng danh hiệu văn hóa của một bộ phận người dân chưa cao. Nguồn kinh phí phân bổ về cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn rất hạn chế, thậm chí là quá ít, chỉ 24 triệu đồng/năm. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đánh giá số liệu thực dựa trên tổng số hộ cuối năm còn có sự chênh lệch…

PV: Để hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng tinh thần của Nghị quyết, thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào?

Ông Phan Công Việt: Năm 2017 và những năm tiếp theo, cùng với việc phấn đấu và giữ vững 3 tiêu chí đã vượt so với Nghị quyết, việc trước mắt là phải tập trung nâng cao chỉ tiêu về gia đình văn hóa. Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa sẽ đạt 77%.

Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chung sức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hiệu lực quản lý nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc chung tay thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Về phía ngành văn hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan cũng như phối hợp với các sở, ngành trong việc lồng ghép, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, hiện nay, ngành đang tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2017, định hướng đến năm 2020.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

                                                                    
Mỹ Hằng thực hiện

759
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?