Đắk R’lấp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân

Cập nhật ngày: 18/03/2016 | 09:42 GMT+7

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã đạt nhiều kết quả đáng kể, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở.

Thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) ngày càng khang trang, hiện đại

“Điểm sáng” Nhân Cơ

Xác định để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã Nhân Cơ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lên một tầm cao mới. Thông qua đó, người dân ngày càng nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, chăm lo làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu...

Theo ông Lâm Chí Hy, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ thì Ban chỉ đạo phong trào phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng.

Tại các buổi họp dân, các hộ gia đình được phổ biến, tự nguyện đăng ký danh hiệu gia đình, thôn, bon văn hóa. Việc bình xét gia đình văn hóa được thực hiện một cách công khai, minh bạch qua 3 vòng chấm (gia đình tự chấm, thôn chấm và xã chấm). Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức xây dựng nếp sống văn hóa của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua bình xét, đến nay, toàn xã có 1.704 hộ gia đình văn hóa, 8/11 thôn, bon đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tất cả các thôn, bon đã xây dựng hương ước theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các hương ước đều có tác dụng điều chỉnh mối quan hệ xã hội, phát huy tinh thần tự giác của người dân trong việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Đặc biệt, với sự khuyến khích, vận động của xã, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hệ thống nhà văn hóa ở các thôn, bon trên địa bàn được khai thác tối đa, trở thành nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên của người dân.

Đến nay, xã Nhân Cơ cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 17-18%. Tổng giá trị sản xuất đạt 797,5 tỷ đồng; trong đó nông-lâm nghiệp 637 tỷ đồng, công nghiệp– xây dựng 57,5 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 103 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn được 51 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm. Hiện trên 95% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có điện thắp sáng, 85% hộ có nhà kiên cố, không có nhà tạm bợ, dột nát.

Phần lớn các gia đình đều có phương tiện hiện đại phục vụ sinh hoạt, sản xuất. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình làng nghĩa xóm được phát huy, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào của địa phương. Với những kết quả đạt được, năm 2015, xã Nhân Cơ vinh dự đón nhận danh hiệu xã văn hóa.

Tiêu biểu Đắk Wer

Đắk Wer là xã tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo ông Lê Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Đắk Wer thì những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết, hưởng ứng và thực hiện phong trào một cách rất hiệu quả. Địa phương đã bám sát vào các tiêu chí và nội dung của phong trào để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia. Được sự đầu tư của các cấp, hạ tầng, đường giao thông, thiết chế văn hóa từng bước được xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, lao động sản xuất.

Đặc biệt, phát huy lợi thế về đất đai, người dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Hàng năm, các hội, đoàn thể ở địa phương đều đứng ra tín chấp với ngân hàng cũng như có nhiều hình thức vận động quỹ để giúp hội viên, các hộ khó khăn có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Điển hình như Hội phụ nữ xã đã phát động nhiều phong trào xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ nghèo, khó khăn; thành lập các câu lạc bộ  “Không sinh con thứ 3”, “5 không, 3 sạch”… Song song với việc phát triển kinh tế, địa phương luôn chú trọng về văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến nay, 10/10 thôn, bon trong xã đã xây dựng được hội trường, nhà văn hóa cộng đồng, sân bóng chuyền, bóng đá.

Qua nhiều năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hiện tại, huyện Đắk R’lấp có 3 xã đạt chuẩn văn hóa. Xã Đạo Nghĩa là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 70 thôn, bon, tổ dân phố, 85,4% gia đình, 85% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. 100% thôn, bon đều xây dựng được hương ước, quy ước, góp phần giải quyết tốt đẹp mối quan hệ trong cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: Gia Bình

2,688
Viết bình luận mới