Thủ tục nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

Cập nhật ngày: 08/11/2010 10:11
Theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và pháp luật về tố tụng dân sự thì những tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là những tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

Theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và pháp luật về tố tụng dân sự thì những tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là những tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

Các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 là:

- Những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

 - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất.

Đối với các tranh chấp này, các đương sự có quyền khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án giải quyết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Việc khởi kiện và thụ lý để giải quyết vụ án này được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đó, Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định: “Cá nhân cơ quan, tổ chức… có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác”.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về đất đai thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của mình để khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền. Tòa án có thẩm quyền giải quyết đất đai là Tòa án nơi có đất đai đó.

Người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung sau đây: Ngày tháng năm làm đơn khởi kiện; Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; Tên, địa chỉ của người khởi kiện; Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có); Tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có); Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có); Tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp; Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án; Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Trong trường hợp đơn khởi kiện không đủ các nội dung trên thì Tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện biết và người khởi kiện phải sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Tòa án quy định; nếu không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn kiện. Đây là điều mà người khởi kiện phải hết sức lưu ý để bảo đảm thực hiện được quyền khởi kiện của mình.

Người khởi kiện trực tiếp đến Tòa án có thẩm quyền (nơi có đất tranh chấp) để nộp đơn khởi kiện kèm theo tài liệu chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Người khởi kiện cũng có thể nộp đơn khởi kiện kèm theo tài liệu chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp bằng đường bưu điện.

Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án hoặc ngày có dấu của bưu điện nơi gửi.

Khi Tòa án xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 15 ngày, Tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện biết về việc nộp tiền tạm ứng án phí để người khởi kiện đến cơ quan thi hành án dân dự cùng cấp với Tòa án để nộp tiền tạm ứng án phí, sau đó đương sự đưa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án để Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí thì Tòa án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo của đương sự.

LG. Nguyễn Quang Sơn

thông báo quảng cáo
Tổ hợp khách sạn Đắk Nông Lodge: Luôn phục vụ tốt nhất cho khách hàng Thông điệp “Bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống” từ hội thi vẽ tranh tuyên truyền Công an huyện Đắk Glong thông báo mời thầu Chung tay hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội học tập Thông báo giải thể doanh nghiệp Thông báo mời chào hàng Thông báo giải thể doanh nghiệp Thông báo sang nhượng đất Thông báo sang nhượng các hạng mục kinh doanh Thư mời quan tâm Thư mời quan tâm Thư mời quan tâm Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thông báo mời chào hàng Triển khai Chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính (Redd+) Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin thông báo tuyển dụng Thông báo số 1668-TB/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông Thông báo UBND tỉnh thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với 14 hộ dân ở Gia Nghĩa Thông báo về lập danh sách đăng ký khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho trẻ em tỉnh năm 2014 Ban quản lý dự án 3EM xã Đắk N'Drung thông báo mời thầu Tổng đài Tiếng Dân tộc của Viettel nhận giải thưởng quốc tế Stevie Awards 2014 Báo Đắk Nông - Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa thông báo mời thầu Cùng Viettel trải nghiệm lễ hội buôn làng “Âm vang đại ngàn” Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2014 Thông báo thể lệ cuộc thi viết tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2014 Thông báo chào hàng cạnh tranh Thông báo chào hàng cạnh tranh Bảng giá tuyên truyền quảng cáo trên báo Đắk Nông Thông báo về việc thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đăk Nông năm 2013 Bảng giá quảng cáo năm 2013 trên Báo Đắk Nông và Đắk Nông điện tử Thông báo mời thầu Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: In Báo Đắk Nông năm 2012 Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh K-HUMATE – Phân bón lá hữu cơ chất lượng cao, người bạn đồng hành uy tín và thân thiết của nhà nông