Thơ ca của Bác Hồ nói về đại đoàn kết

Cập nhật ngày: 17/05/2012 10:56
Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam gọi bằng hai tiếng “Bác Hồ” vô cùng kính thương, gần gũi. Bởi một lẽ, Người là hiện thân của tinh hoa, khí phách của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam gọi bằng hai tiếng “Bác Hồ” vô cùng kính thương, gần gũi. Bởi một lẽ, Người là hiện thân của tinh hoa, khí phách của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là niềm xúc cảm mãnh liệt của thơ ca, nhạc họa. Bản thân Người là nhà văn hóa lớn, anh hùng giải phóng dân tộc – được cả thế giới tôn vinh. Là một nhà thơ lớn của dân tộc, thơ ca của Người vừa phục vụ cho hoạt động cách mạng, vừa là niềm cảm hứng trữ tình cách mạng, vừa là công cụ tuyên truyền, có sức động viên đối với mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp đồng bào trong cũng như ngoài nước đồng tâm hiệp lực ra sức xây dựng, bảo vệ non sông Việt Nam đẹp tươi, giàu mạnh. Ảnh: Tư liệu


 Bên cạnh mảng thơ cảm hứng - trữ tình (gồm toàn bộ “Nhật ký trong tù” và một số bài thơ Bác viết tại chiến khu Việt Bắc trong những năm tiền khởi nghĩa…), bộ phận thơ tuyên truyền, vận động cách mạng gồm những bài thơ, những diễn ca Bác viết nhằm phổ biến những tri thức lịch sử, địa lý, giải thích những chủ trương, đường lối, giác ngộ các tầng lớp nhân dân vùng lên đoàn kết một lòng để giành lại nước và giữ nước.

 

Thơ tuyên truyền vận động cách mạng của Bác Hồ có nội dung rất phong phú. Người nhìn thấy ở nhân dân lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng. Do đó, đọc thơ Bác, nội dung kêu gọi đoàn kết bao trùm trong toàn bộ những bài thơ tuyên truyền vận động cách mạng của Người. Trong bài thơ “Hãy yêu thương nhau cùng nhau đoàn kết”, Người viết ngày 23/08/1925 tại Quảng Châu có những câu:

 

“Hãy yêu thương nhau cùng nhau đoàn kết

Hãy lắng nghe câu hát đáy lòng tôi

Kẻ không đoàn kết cũng như chim lạc đàn

Chóng hoặc chày rồi sẽ trúng tên

Vì đơn độc sẽ làm mồi cho hiểm họa

Từ kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi”…

 

Trong bài thơ “Mười chính sách của Việt Minh”, sau khi tuyên truyền nội dung đánh Tây, đánh Nhật, xây dựng đất nước tự do độc lập, các chính sách quyền lợi cho dân cày, công nhân, thương nhân, thanh niên, phụ nữ, trẻ em… Cuối bài Người đã tổng kết thành một bài học bằng hai câu lục bát:

 

Xin ai nên nhớ chữ đồng

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

 

Nội dung kêu gọi đoàn kết được Bác Hồ viết liền mạch. Khi có dịp thuận tiện là Người tuyên truyền ngay. Từ kêu gọi tuyên truyền trực tiếp đến những ví von về sức mạnh của đoàn kết, Bác mong muốn mọi người dân thấm nhuần tư tưởng đoàn kết một cách sâu sắc và thường xuyên; để từ đó, biến thành sức mạnh lực lượng vật chất trong hành động nhằm chiến thắng kẻ thù, giải phóng dân tộc. Trong bài “Thơ đề tranh cổ động Báo Việt Nam Độc Lập” – đăng báo “Việt Nam Độc Lập” số 103, ngày 21/08/1941, Bác viết:

 

“Việt Nam Độc Lập thổi kèn loa

Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già

Đoàn kết vững bền như khối sắt

Để cùng nhau cứu nước Nam ta”

 

Sức mạnh của tuyên truyền vận động được thể hiện ở chỗ, khi mọi nội dung được đông đảo quần chúng lĩnh hội, quán triệt và đồng thuận, thống nhất cao. Tư tưởng xuyên suốt trong tuyên truyền, vận động cách mạng của Bác Hồ là phải bằng mọi cách làm cho dân hiểu đường lối của Đảng, chính sách của Việt Minh để cùng đoàn kết thống nhất hàng động trong đánh Nhật đuổi Tây, cương quyết giành cho được tự do, độc lập cho dân tộc! Trong bài thơ “Chơi Trăng”, viết ngày 21/08/1942, Bác chỉ rõ nguyên nhân thành công của cách mạng:

 

“Nước nhà giành lại nhờ gan sắt

Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng

Tổ chức, tuyên truyền càng rộng rãi

Tức là cách mạng chóng thành công”

 

Đại đoàn kết chính là tư tưởng xuyên suốt, là nội dung mà Bác Hồ quan tâm sâu sắc nhất. Trong bài thơ “Lịch sử nước ta”, Người đã ra sức diễn đạt thật tốt, thật nhiều những nội dung đoàn kết, để ai cũng biết, cũng hiểu và tổ chức hành động. Khi nhân dân ta bước vào trận chiến với Pháp – Nhật, Bác kêu gọi:

 

“Người chúng ít, người mình đông

Dân ta chỉ cốt đồng lòng là nên !

Hỡi ai con cháu Rồng Tiên

Mau mau đoàn kết vững bề cùng nhau

Bất kỳ nam nữ nghèo giàu

Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn”

 

Càng đọc thơ của Bác Hồ, chúng ta càng thấm thía sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những lời thơ giản dị, mộc mạc về ngôn từ mà chất chứa sức nặng triết lý – nền tảng bản chất sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

 

Hiện nay cả nước đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (Khóa IX) của TW Đảng khẳng định có tầm quyết định về việc phát huy sức mạnh vô địch của toàn dân tộc trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được Bác Hồ khái quát bằng thơ có sức lay động, gợi mở suy nghĩ của mọi người đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta hiện nay.

 

Hồ Văn (t.h)

thông báo quảng cáo
Thông báo sang nhượng các hạng mục kinh doanh Thư mời quan tâm Thư mời quan tâm Thư mời quan tâm Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thông báo mời chào hàng Triển khai Chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính (Redd+) Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ-Vinacomin thông báo tuyển dụng Thông báo số 1668-TB/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông Thông báo UBND tỉnh thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với 14 hộ dân ở Gia Nghĩa Thông báo về lập danh sách đăng ký khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho trẻ em tỉnh năm 2014 Ban quản lý dự án 3EM xã Đắk N'Drung thông báo mời thầu Tổng đài Tiếng Dân tộc của Viettel nhận giải thưởng quốc tế Stevie Awards 2014 Báo Đắk Nông - Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa thông báo mời thầu Cùng Viettel trải nghiệm lễ hội buôn làng “Âm vang đại ngàn” Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2014 Thông báo thể lệ cuộc thi viết tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2014 Thông báo chào hàng cạnh tranh Thông báo chào hàng cạnh tranh Bảng giá tuyên truyền quảng cáo trên báo Đắk Nông Thông báo về việc thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đăk Nông năm 2013 Bảng giá quảng cáo năm 2013 trên Báo Đắk Nông và Đắk Nông điện tử Thông báo mời thầu Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: In Báo Đắk Nông năm 2012 Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh K-HUMATE – Phân bón lá hữu cơ chất lượng cao, người bạn đồng hành uy tín và thân thiết của nhà nông