Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ"

Cập nhật ngày: 22/08/2013 14:03
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”...

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ” như sau:

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

 

- Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).


- Tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông về truyền thống hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức cách mạng trong nhân dân, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công nhân viên chức lao động trong thời kỳ cách mạng mới hiện nay.

 

II. Tên gọi, hình thức, đối tượng:

 

Tên gọi: Cuộc thi viết “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”.

 

2. Hình thức: Thi viết, trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi, có thể sưu tầm ảnh minh họa, đóng thành tập, trình bày đẹp.

 

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

 

III. Quy định bài dự thi:

 

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch đẹp, đóng thành tập trên giấy A4 hoặc vở ôly học sinh. Ngoài bìa ghi rõ Bài dự thi “Tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ”, họ tên, dân tộc, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ người dự thi.

 

- Thí sinh tham gia cuộc thi lựa chọn 1 trong 4 đề thi của Ban tổ chức để làm bài, bài thi viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ.

 

- Bài dự thi không hợp lệ:

 

 

+ Photocopy.

 

+ Bài thi không ghi rõ họ tên, địa chỉ người dự thi.

 

+ Bài thi gửi chậm so với thời gian quy định (tính theo dấu bưu điện).

 

+ Bài thi có nội dung hoàn toàn giống nhau.

 

+ Bài thi không trả lời đủ câu hỏi Ban Tổ chức đưa ra.

 

Khuyến khích những bài dự thi có đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu thêm những thông tin có giá trị và hình ảnh minh họa sinh động phù hợp với câu hỏi.

 

IV. Đề thi:

 

Chọn 01 trong 04 đề sau:

 

- Đề 1:

 

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu diễn biến, kết quả các đợt tiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ? Hãy đánh giá vai trò của chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơ-ne-vơ?

 

Câu 2: Anh (chị) hãy vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ.

 

- Đề 2:

 

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết các hình thức và phương tiện mà quân và dân ta đã sử dụng để tiếp viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ? Hãy đánh giá vai trò của công tác chính trị, tư tưởng và công tác văn hóa, văn nghệ trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

 

Câu 2: Để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo anh (chị) chúng ta cần phải làm gì?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

- Đề 3

 

Câu 1: Hãy cho biết tại sao Điện Biên Phủ được lựa chọn là điểm quyết chiến chiến lược của quân và dân ta với thực dân Pháp? Theo anh (chị), những nguyên nhân nào dẫn tới thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên nhân nào là quan trọng nhất, vì sao?

 

Câu 2: Anh (chị) hãy vận dụng và phát triển tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam nói chung, tỉnh Đăk Nông nói riêng trong thời đại ngày nay?

 

Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

- Đề 4

 

Câu 1: Chính sách của ta đối xử với tù binh Pháp ở chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?  Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, toàn bộ số tù binh ta trao trả cho Pháp là bao nhiêu? Anh (chị) hãy cho biết cảm nhận của mình về chính sách trên?

 

Câu 2:  Anh (chị) phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong công cuộc đổi mới ngày nay?

 

 Bài viết khoảng 4.000 đến 5.000 từ

 

V. Quy định về chấm điểm:

 

Cách chấm điểm sẽ được diễn ra theo 2 vòng:

 

1. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo sẽ chọn lọc và loại bỏ những bài không hợp lệ tại điểm III  của Thể lệ này.

 

2. Vòng chung khảo: Ban Giám khảo sẽ chấm từng bài theo quy định cụ thể như sau:

 

- Tổng điểm là 10 điểm, cụ thể điểm từng câu như sau:

 

+ Câu 1: (7 điểm): Trả lời đúng đáp án 4 điểm, có mở rộng 2 điểm, có hình ảnh minh họa 1 điểm.

 

+ Câu 2: (3 điểm): Bài viết ngắn gọn, xúc tích, bố cục rõ ràng, đúng yêu cầu 2 điểm; có hình ảnh minh hoạ 1 điểm.

 

3. Nguyên tắc chấm điểm:

 

- Điểm chênh lệch giữa các giám khảo ở từng câu trả lời của bài thi không quá 2 điểm. Nếu chênh lệch quá 2 điểm thì giữa 2 giám khảo sẽ hội ý lại để thống nhất điểm, điểm lẻ là 0,25 điểm.

 

- Tổng điểm của mỗi bài thi được tính trên cơ sở: bình quân điểm tổng hợp của 2 câu trả lời trong một bài thi của các giám khảo.

 

- Trường hợp nếu có các bài dự thi trùng điểm nhau thì Ban tổ chức sẽ xem xét các phần điểm của từng câu hỏi, bài thi nào có số điểm phần mở rộng và hình ảnh minh họa cao hơn làm căn cứ xếp loại.

 

VI. Cơ cấu giải thưởng:

 

1. Giải cá nhân:

 

- 01 giải nhất trị giá:

3.000.000 đồng / 1 giải

- 02 giải nhì trị giá:

2.000.000 đồng / 1 giải

- 03 giải ba trị giá:

1.000.000 đồng / 1 giải

- 10 giải khuyến khích trị giá:

300.000 đồng / 1 giải

 

2. Giải tập thể: (Cho đơn vị, huyện/thị có tổng số bài đạt giải cao và số lượng bài nhiều)

 

- 01 giải nhất trị giá:

5.000.000 đồng / 1 giải

- 02 giải nhì trị giá:

3.000.000 đồng / 1 giải

- 03 giải ba trị giá:

1.500.000 đồng / 1 giải

- 05 giải khuyến khích trị giá:

600.000 đồng / 1 giải

 

VII. Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

 

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 (hạn cuối nhận bài thi là ngày 30 tháng 11 năm 2013).

 

- Bài dự thi ở các huyện/thị, tập hợp theo từng cơ quan, đơn vị sau đó nộp về Phòng VHTT các huyện/thị. Phòng VHTT các huyện/thị chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi về Thư viện tỉnh Đăk Nông trước ngày 10 tháng 12 năm 2013, Ban giám khảo chấm bài để tổng kết và trao giải vào tháng 12 năm 2013.

 

- Địa điểm nhận bài thi và mọi thắc mắc xin liên hệ: Thư viện tỉnh Đăk Nông – Phường Nghĩa Đức – Thị xã Gia Nghĩa – tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 05013.544.682.

 

BTC

thông báo quảng cáo
Thông báo thể lệ cuộc thi viết tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2014 Thông báo thi tuyển phóng viên Bố cáo thành lập công ty Bảng giá tuyên truyền quảng cáo trên báo Đắk Nông Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” thông báo tuyển dụng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông thông báo mời chào hàng cạnh tranh Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đăk Nông thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thông báo kế hoạch mời thầu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ưu tiên bố trí chỗ ở tại ký túc xá cho sinh viên tỉnh Đắk Nông Thông báo về việc bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thông báo mời chào hàng Thông báo về việc thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đăk Nông năm 2013 Thông báo về việc tuyển thí sinh tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Đắk Nông-giải Sao Mai năm 2013 Cần chuyển QSD đất gấp UBND XÃ NGHĨA THẮNG THÔNG BÁO Bảng giá quảng cáo năm 2013 trên Báo Đắk Nông và Đắk Nông điện tử Sở Y tế tỉnh Đắk Nông thông báo chào hàng cạnh tranh Triết lý kinh doanh của Viettel qua câu chuyện Linh dương và Sư tử THONG BAO MỜI CHÀO CẠNH TRANH UBND xã Nghĩa Thắng thông báo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông thông báo mời thầu Thông báo tuyển dụng Thông báo giải thể công ty THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Thông báo mời thầu Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Thông báo: Về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc Bố cáo thành lập Văn phòng công chứng Đắk Nông Nét đẹp học bổng “Sacombank - Ươm mầm những ước mơ” Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’tíh SMAS công cụ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2012 Tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác nhất qua tổng đài 1068 MCA dịch vụ không thể thiếu đối với người dùng điện thoại Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Bố cáo thành lập công ty Thông báo: Về việc thi nâng ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2012 Quấy rối điện thoại, tin nhắn rác– đâu là giải pháp? Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: In Báo Đắk Nông năm 2012 RƠI GIẤY TỜ XE VIETTEL MIỄN PHÍ 15 NGÀY NHẬN THÔNG TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIETTEL MIỄN PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO CÁN BỘ THÔN, XÃ Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh Viettel giảm 50% cước lưu lượng - 3G tiết kiệm hơn 2G Thông báo bán đấu giá tài sản BẢNG BÁO GIÁ CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG DINMY ĐĂKNÔNG Thông báo thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VỀ NGUỒN THÔNG BÁO K-HUMATE – Phân bón lá hữu cơ chất lượng cao, người bạn đồng hành uy tín và thân thiết của nhà nông BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG, CÔNG TY Chế phẩm sinh học của Công ty Cổ phần Thanh Hà cải tạo hiệu quả cao vườn cà phê Chương trình tọa đàm trực tuyến: Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo Dự báo Khí tượng Thủy văn tháng 3 năm 2012 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên Thông báo giải thể Bố cáo thành lập doanh nghiệp Bảng giá quảng cáo