HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Cập nhật ngày: 18/11/2012 | 05:58 GMT+7

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2020...

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phó giáo sư-tiến sỹ Trần Quang Quý nêu rõ: Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên; bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.


Đồng thời, Chương trình nâng cao nhận thức và sự tham gia có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, ngành Giáo dục, tăng cường sự tham gia chủ động của học sinh, sinh viên trong bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.


Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất triển khai xây dựng, kiện toàn cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.


Hai bên đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; thực hiện công tác quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu quả các chương trình y tế trong các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác y tế trường học.


Liên ngành Y tế-Giáo dục phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá về công tác Y tế trường học.


Hai Bộ đánh giá, tổng kết, hoạch định chính sách, cơ chế phối hợp và nội dung hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

 

V.D (Theo TTXVN)

2,852
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?