Ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 09/10/2020 | 11:48 GMT+7

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lễ ra mắt cuốn Cẩm nang chuyển đổi số, công bố công khai cho mọi người truy cập, sử dụng.

Giao diện Cẩm nang chuyển đổi số phiên bản điện tử

Cẩm nang chuyển đổi số bao gồm 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, trong sáng để đảm bảo mọi người dễ đọc, dễ hiểu.

Nội dung Cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau gồm: Cẩm nang cơ bản; Cẩm nang cho người dân; Cẩm nang cho doanh nghiệp và Cẩm nang cho cơ quan Nhà nước.

Cẩm nang giúp mọi người có kiến thức, diễn giải các vấn đề công nghệ theo cách đơn giản nhất. Cuốn Cẩm nang chuyển đổi số ra đời với sứ mệnh chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội với mong muốn đưa đến người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số, phục vụ hữu ích cho chuyển đổi số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào thành công chuyển đổi số quốc gia.

Đây là tài liệu miễn phí dành cho mọi người, được cung cấp phiên bản điện tử tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn.

Đức Diệu

1,332
Viết bình luận mới