HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Phát triển công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở Krông Nô: Giúp nông dân tập trung đầu tư thâm canh hiệu quả

Cập nhật ngày: 05/11/2012 | 14:20 GMT+7

Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết 12/2006/NQ-HÐND của HÐND tỉnh về phát triển thủy lợi vừa và nhỏ, đến nay, Krông Nô đã đầu tư xây dựng được 8 công trình, góp phần tạo điều kiện giúp nông dân tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đưa lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao...

Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết 12/2006/NQ-HÐND của HÐND tỉnh về phát triển thủy lợi vừa và nhỏ, đến nay, Krông Nô đã đầu tư xây dựng được 8 công trình, góp phần tạo điều kiện giúp nông dân tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đưa lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

 

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, thời gian qua, các công trình thủy lợi sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả thiết thực. Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, diện tích sản xuất lúa nước 2 vụ của huyện được nâng lên từ 1.317 ha lên trên 2.000 ha, diện tích ngô lai vụ đông xuân từ 914 ha lên 1.929 ha. Ðối với cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu… nhờ có các công trình thủy lợi, các ao hồ do người dân tự đào, khai thác nguồn nước ngầm đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nguồn nước tưới của nông dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, cùng với việc tăng diện tích gieo trồng do chủ động được nguồn nước tưới nên hệ số sử dụng đất từ 1,2 lần năm 2006, đến nay đã đạt 1,39 lần.

 

Có thể nói, các công trình thủy lợi đưa vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư thâm canh, áp dụng hiệu quả các biện pháp khoa học kỹ thuật đưa năng suất cây lúa nước từ 4,89 tấn/ha năm 2006, đến nay tăng bình quân 6,8 tấn/ha, có địa phương thâm canh tốt đã đạt trung bình 7-8 tấn/ha như các xã Ðắk Nang, Ðức Xuyên, Buôn Choáh, Nâm N’đir… Ðối với cây ngô lai, năm 2006, năng suất cây ngô mới chỉ đạt 5,6 tấn/ha, đến nay, năng suất ngô bình quân toàn huyện đã đạt ngưỡng 7,5 tấn/ha. Mặt khác, các công trình thủy lợi còn giữ vai trò quan trọng trong việc tích trữ nước phục vụ sản xuất trong suốt mùa khô, đồng thời làm tốt nhiệm vụ điều tiết nước, giảm bớt dòng chảy khi mưa lớn và tập trung khắc phục một phần tình trạng úng lũ cục bộ tại địa phương.

 

Ngoài một số công trình được đầu tư ở vùng có diện tích đất sản xuất lớn, đầu tư thâm canh cao thì một số công trình thủy lợi vùng đồng bào dân tộc thiểu số như công trình Buôn Dơng và Buôn Lang, xã Quảng Phú và một vài nơi khác đã giúp cho đồng bào đẩy mạnh thâm canh cây lúa nước, giải quyết lương thực tại chỗ, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con.

 

Theo Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện thì tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, trong những năm trước đây, có xã đã thành lập tổ chức quản lý điều tiết sử dụng nước theo hình thức hợp tác xã thủy nông như xã Buôn Choáh, Quảng Phú, một số xã còn lại thành lập tổ thủy nông như Nam Ðà, Ðắk Nang, Ðức Xuyên… Ðến nay, phần lớn các đơn vị này đã giải thể để chuyển giao công việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ðắk Nông.

 

Dù được quản lý dưới hình thức nào, các đơn vị vẫn ý thức được là công trình thủy lợi vẫn giữ một vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đơn vị được giao quản lý đã nỗ lực điều hành, đảm bảo các công trình đáp ứng nhu cầu tưới của người dân. Cùng với việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, địa phương còn tiến hành thực hiện kiên cố hóa một số tuyến kênh mương nhằm đảm bảo lượng nước không bị thất thoát, gây lãng phí, nhất là ở những vị trí chân ruộng xa nguồn nước trong mùa khô.

 

Từ năm 2007-2010, huyện đã đầu tư bê tông hóa được gần 36 km kênh chính và kênh nội đồng, đạt 75% tổng chiều dài kênh mương trên toàn hệ thống kênh tưới của huyện. Hiện nay, các tuyến kênh mương nội đồng ở các xã Ðắk Nang, Nam Ðà và Quảng Phú cơ bản đã hoàn thành.

 

Cũng theo Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện thì nhìn chung các công trình thủy lợi đã đầu tư trên địa bàn huyện là phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì việc triển khai đề án phát triển thủy lợi nhỏ trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, một số công trình triển khai chậm do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng như thủy lợi xã Ðắk Drô, trạm bơm Ðắk Rền, thủy lợi Buôn Lang, xã Quảng Phú…

 

Ngoài ra, một số công trình thủy lợi nhỏ đã được đầu tư đưa vào sử dụng nhưng chưa thật sự phát huy hiệu quả như thủy lợi Ðắk Mhang, xã Nâm Nung, do chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sản xuất phát huy hiệu quả công trình. Mặt khác, nhiều công trình thủy lợi chưa thực hiện tốt khâu bảo vệ thân đập bị rò rỉ, kênh mương bị bồi lấp, bờ kênh bị đào đắp xói lở, gây lãng phí, mất an toàn; nhiều cửa van điều tiết nước bị hư hỏng không kịp thời sửa chữa gây khó khăn cho vận hành và tình trạng rò rỉ, lãng phí nước diễn ra khá phổ biến ở nhiều xã.

 

Trước thực tế đó, huyện Krông Nô đã yêu cầu các xã nâng cao năng lực, xây dựng chương trình phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo khai thác nguồn nước từ công trình có hiệu quả cao. Ðồng thời, huyện cũng tổ chức triển khai tốt công tác duy tu bảo dưỡng đối với các công trình xuống cấp.

 

Văn Tâm

2,955
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?