Phải coi xây dựng nông thôn mới là chương trình thật sự vì dân

Cập nhật ngày: 30/09/2016 | 14:09 GMT+7

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến Đắk Nông

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tính đến hết tháng 9/2016, cả nước có 2.045 xã, chiếm 23% được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 515 xã so với năm 2015. Bình quân cả nước đạt 13,1 tiêu chí/xã. 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 9 đơn vị so với năm 2015. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong cả nước đã huy động được 332.475 tỷ đồng phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn NTM. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có 1 huyện đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí, không còn có xã dưới 5 tiêu chí, cả nước cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống dân cư nông thôn, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015.

Để đạt các mục tiêu trên, toàn quốc sẽ thực hiện 11 nội dung cụ thể, trong đó tập trung vào 4 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và cải thiện môi trường; giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 5 năm qua và những tháng đầu năm nay, cả nước đã đạt được khối lượng công việc lớn trong xây dựng NTM. Trong đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã được triển khai hiệu quả, giúp đời sống bà con được nâng cao, hộ nghèo giảm nhanh, bộ mặt nông thôn nói chung ngày càng khởi sắc. Điều này cũng cho thấy nhận thức của cả hệ thống chính trị tốt, vào cuộc đồng bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình vẫn còn không ít tồn tại. Cụ thể, một số nơi vẫn chưa quan tâm đến việc tổ chức sản xuất cho nông dân, đặt nặng việc phát triển cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa tinh thần và môi trường nông thôn...

Thủ tướng đề nghị, các địa phương, các cấp, ngành cần nhận thức lại, đầy đủ hơn về bản chất chương trình NTM. Trong đó, cả nước nâng cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM, phải coi đây là chương trình thật sự vì dân. Việc biểu dương, khen thưởng, công nhận phải thực chất, không chạy theo thành tích. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đều phải có chương trình hành động về chương trình NTM.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM. Mục đích của phong trào là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM...

Video clip:

Tin, ảnh: Hồng Thoan

2,749
Viết bình luận mới