HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019

Cập nhật ngày: 02/08/2019 | 14:37 GMT+7

Sáng 2/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 8/2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của tỉnh tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Nguyễn Ngọc Thiện thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, trong 5 năm qua, lĩnh vực VHTT-DL đã đạt dược nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng, đạo đức và lối sống-lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được mở rộng và đi vào chiều sâu. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi. Lực lượng văn nghệ sĩ và văn nghệ các dân tộc thiểu số có bước phát triển. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị. Các nghệ nhân được tôn vinh, được hưởng các chính sách hỗ trợ. Công tác xã hội hóa hoạt động VHTT-DL được tăng cường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT khẳng định, Chương trình xây dựng nông thôn mới hợp lòng dân, lan tỏa mạnh mẽ

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp-PTNT thông tin: Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT Nguyễn Xuân Cường, nghị quyết đã đi vào cuộc sống, làm chuyển mình nền nông nghiệp và phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp hơn. Vai trò chủ thể của nông dân ngày càng được khẳng định, đời sống của đại bộ phận người dân nông thôn được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hợp lòng dân, tạo thành phong trào có sức lan tỏa, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả. Hiện cả nước có 4.475 xã (đạt 50,23%), 82/664 huyện của 36 tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra là đến năm 2020 có 50% số xã được công nhận nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông 

Về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong 5 năm qua, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên phân bổ nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn. Công tác tổ chức sản xuất nông nghiệp đổi mới mạnh mẽ, phù hợp hơn với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao tính cạnh tranh, nhất là hình thành các chuỗi giá trị từ chế biến, bảo quản, bao tiêu sản phẩm. Một số tỉnh đã chỉ đạo tái cơ cấu quyết liệt, thành công, có mô hình tốt, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu còn những hạn chế như đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp; số dân làm nông nghiệp còn quá cao, đóng góp cho nền kinh tế còn thấp; doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp còn ít; việc áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp còn yếu; 90% hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu thô, chưa qua chế biến … Vì vậy, thời gian tới, các tỉnh, thành cần rà soát, bổ sung, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương, coi trọng yếu tố thị trường và cải thiện môi trường đầu tư…

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Nghị quyết tháng 7 của Chính phủ và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm; kết quả sơ bộ tổng kiểm tra dân số và nhà ở; năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường…

Tin, ảnh: Thanh Bình

1,156
Viết bình luận mới