Xây dựng tỉnh Đắk Nông thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 19/09/2019 | 13:59 GMT+7

Ngày 19/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn (2009-2019).

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, lực lượng vũ trang tỉnh tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị khẳng định, trong 10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường.

Nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác về xây dựng nền quốc phòng toàn dân của cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân được nâng lên, phù hợp với điều kiện sống, học tập, làm việc, lao động của mỗi người. Các tiềm lực quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển. Khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, thị xã được xây dựng ngày càng vững chắc, có tính khả thi, sát với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải yêu cầu, phải xem việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả 2 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh; 18 cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ cấp huyện; trên 178 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp và các phương án phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn...

Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh đạt trên 75%. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chủ động đấu tranh, xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chủ quyền biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác đối ngoại nhân dân gắn với đối ngoại quốc phòng được tăng cường và củng cố…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở một số cơ sở còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa nhận thức đầy đủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng tỉnh Đắk Nông thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện.

Đắk Nông tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng với ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Trong đó, toàn tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tạo sự thống nhất, đồng thuận, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cùng với giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang tỉnh, cấp ủy, chính quyền phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải yêu cầu: Các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang phải coi việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ. Việc quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội cần phải gắn các đề án, dự án với nhiệm vụ phòng thủ của địa phương, bảo đảm song song với củng cố quốc phòng an ninh. Lực lượng vũ trang Nhân dân cần được tập trung xây dựng vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như chủ động xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh không để bị động, bât ngờ. Công tác đối ngoại quốc phòng phải đi vào chiều sâu, bền vững, hướng tới mục tiêu cao nhất là tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,010
Viết bình luận mới