UBND tỉnh đôn đốc việc thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5

Cập nhật ngày: 20/07/2016 | 08:40 GMT+7

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành công văn số 3542/UBND-CNXD yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao về việc triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo tất cả các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện phân phối xăng sinh học tại cửa hàng theo đúng lộ trình hướng dẫn; chấn chỉnh việc tổ chức bán xăng E5 tại cửa hàng, nhất là việc bố trí nhân viên tại cây xăng E5, không để thiếu xăng E5 khi khách hàng yêu cầu. Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân phối xăng sinh học tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích cộng đồng sử dụng xăng sinh học. Trong đó khẳng định rõ những lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học về môi trường, chi phí, chất lượng, độ an toàn, mức độ hao hụt... để người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Riêng đối với huyện Đắk Song (chưa có xăng sinh học E5), UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh hướng xử lý trong việc thanh toán chi phí tiền xăng khoáng RON 92 hoặc RON 95 đối với xe ô tô, mô tô thuộc nhà nước quản lý trong thời gian từ 1/1/2016 đến ngày 30/6/2016.

Quốc Sỹ

1,669
Viết bình luận mới