HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020

Cập nhật ngày: 05/08/2020 | 10:02 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc hiện đại, cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và địa phương tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính. Thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét đánh giá chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiêu chí này sẽ được UBND tỉnh đưa vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức được giao phụ trách triển khai.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thứ hạng các chỉ tiêu trong các chỉ số thành phần PCI thuộc trách nhiệm cơ quan mình được giao. Đặc biệt, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chỉ tiêu được giao chủ trì bị giảm điểm. UBND tỉnh cũng xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị liên quan nếu không thực hiện tốt việc phối hợp, làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện chung về cải thiện chỉ số PCI…

UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm ở nhóm trung bình khá của cả nước và tăng 3 bậc trở lên so với năm 2019.

Tin, ảnh: Lê Dung

588
Viết bình luận mới