Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 từ ngày 1-7/10

Cập nhật ngày: 01/10/2020 | 16:36 GMT+7

Theo Kế hoạch số 555/KH-UBND của UBND tỉnh thì Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 1-7/10.

Đối với cấp tỉnh, lễ phát động Tuần lễ được tổ chức vào ngày 1/10/2020 tại Trường THPT Đắk Song, huyện Đắk Song, với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời".

Ảnh minh họa

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay mang thông điệp: “Chúng ta cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam, tiến tới phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng đồng”.

Tuần lễ được triển khai với nhiều hoạt động như: triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, học viên, phụ huynh, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn. Các thư viện công cộng, thư viện nhà trường hợp tác chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời” trong các cơ sở giáo dục…

Bình Minh

833
Viết bình luận mới