HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 05/09/2019 | 14:37 GMT+7

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 448/KH-UBND vừa ban hành về việc tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Theo đó, cùng với đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, những kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm, việc sơ kết nhằm tiếp tục đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, hội nghị sơ kết cũng nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Qua đó, các cấp, các ngành, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị sơ kết phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Việc tổ chức khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Với tinh thần đó, hội nghị sơ kết cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mạnh Hùng

860
Viết bình luận mới