HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thị xã Gia Nghĩa tập trung các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt theo hướng nâng cao chất lượng

Cập nhật ngày: 17/07/2019 | 16:27 GMT+7

Sáng 17/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa về việc triển khai Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, làm việc với Đoàn.

Video clip:

 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 26 của thị xã Gia Nghĩa

Báo cáo của Thị ủy Gia Nghĩa cho thấy, bám sát nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, thị xã đã chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng, nội dung.

Cụ thể, với Nghị quyết số 18, thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững, thống nhất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Địa phương cũng đã từng bước xây dựng một số đề án, phương án để sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triền; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài.

Với Nghị quyết số 26, thị xã đã tập trung các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu. Trong đó, địa phương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ, không để xảy ra tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch”. Hàng năm, thị xã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã và các chức danh chủ chốt cấp cơ sở. Thị ủy  thực hiện chặt chẽ quy trình về công tác cán bộ, không xem xét, bổ nhiệm đối với những trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện đa chiều. Đội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nhất là với cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của thị xã….

Thị xã cũng đề nghị Trung ương, tỉnh bổ sung, điều chỉnh, thống nhất một số chủ trương, chính sách, quy định về tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ để phù hợp với thực tiễn của cấp cơ sở cũng như thống nhất trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa báo cáo kết quả, đề xuất một số vấn đề  thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 26 trên địa bàn

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng đã đi sâu tìm hiểu, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế ở cơ sở liên quan đến chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp cho rằng, báo cáo và các ý kiến của địa phương đã đánh giá toàn diện, đầy đủ, có cơ sở khoa học, thực trạng, giải pháp, kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng  mắc từ thực tiễn, sát với yêu cầu của Đoàn kiểm tra đặt ra. Đây là cơ sở rất quan trọng để Đoàn kiểm tra có cái nhìn tổng thể về việc thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở cơ sở. Tuy nhiên, thị xã cũng cần bổ sung thêm số liệu vào báo cáo để chứng minh kết quả cụ thể; có những giải pháp mang tính đặc thù, trọng tâm, đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào năm sau. Đoàn cũng chia sẻ, ghi nhận và báo cáo với cấp trên những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của địa phương để có hướng giải quyết.

Tin, ảnh: Phan Tân

440
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?