Thẩm định xã Đắk R’la, Đắk Lao đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật ngày: 04/03/2021 | 18:44 GMT+7

Ngày 4/3, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Đắk Nông tổ chức thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí NTM năm 2020 tại xã Đắk R’la và xã Đắk Lao (Đắk Mil).

Sau khi đi thẩm định thực tế tại các điểm mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giao dục, Đoàn thẩm định đã tập trung kiểm hồ sơ, đánh giá các tiêu chí NTM mà các xã đã thực hiện.

Đoàn công tác theo dõi kết quả xây dựng NTM của xã Đắk R’la thông qua hình ảnh vidieo

Tại Đắk R’la, trong những năm qua, xã này đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất, đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, kinh tế xã hội của xã đang có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ từng bước gia tăng.

Kết quả giảm nghèo của xã có bước phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm. Toàn xã còn 58 hộ nghèo (chiếm 1,95 %), cận nghèo 75 hộ (chiếm 2,53%).

Các thành viên Đoàn thẩm định NTM kiểm tra Trạm y tế xã Đắk Lao

Toàn xã đã huy động được gần 35 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 7,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương. Đến cuối năm 2020, xã Đắk R’la đã đạt 19/19 tiêu chí NTM theo quy định.

Đối với xã Đắk Lao, những năm qua, việc phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập được quan tâm đúng mức. Công tác phát triển phát triển giao dục, y tế, văn hóa xã hội và môi trường được triển khai đồng bộ.

Thăm mô hình vườn rẫy mẫu tại xã Đắk Lao

 

Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 90%; 10/10 thôn đạt chuẩn văn hóa; 87% hộ dân đạt chuẩn văn hóa. Chất lượng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn luôn được cải thiện, nâng cao; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Xã Đắk Lao thực hiện hiệu quả các thiết chế văn hóa

Tại các buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã tập trung vào 4 điều kiện cần và đủ để căn cứ đánh giá sơ bộ về mức độ từng tiêu chí NTM của từng xã . Qua đánh giá, xã Đắk R’la và Đắk Lao đều cơ bản đáp ứng được các điều kiện NTM. Đó là thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình NTM trong năm; đạt 19 tiêu chí NTM; không có nợ đọng; mức độ hoàn thành xây dựng cơ bản đạt quy định; chỉ số hài lòng của người dân đạt...

Các thành viên Đoàn thẩm định đề nghị xã Đắk R’la và Đắk Lao điều chỉnh, bổ sung thêm số liệu liên quan đến các tiêu chí nhỏ, thành phần trong 19 tiêu chí NTM. Kết quả thẩm định NTM tại 2 xã sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tin, ảnh: Văn Tâm

2,145
Viết bình luận mới