Hơn 220.500 tỷ đồng thực hiện cho vay theo phương thức uỷ thác

Cập nhật ngày: 01/10/2020 | 14:33 GMT+7

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020.

Video clip:

 

Tại điểm cầu Đắk Nông, đại diện NHCSXH tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội nhận uỷ thác tham dự.

Đại diện NHCSXH tỉnh, các tổ chức nhận uỷ thác tham dự tại đầu cầu Đắk Nông

Đánh giá tại hội nghị, trong giai đoạn 2015-2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng NHCSXH Việt Nam thực hiện cho vay uỷ thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội ngày càng tăng. Đến 31/8/2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức uỷ thác là 220.545 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH. So với năm 2014, dư nợ tăng 90.491 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,8%/năm. Trong đó, dư nợ uỷ thác uỷ thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiếm 38,8%; Hội Nông dân Việt Nam chiếm 30,6%; Hội Cựu chiến binh Việt Nam chiếm 16,7%; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 13,9%. Mạng lưới hệ thống Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) thường xuyên được các đơn vị nhận uỷ thác củng cố, kiện toàn. Đến 31/8/2020, cả nước có 173.712 tổ TK&VV, với gần 6,5 triệu tổ viên còn dư nợ. Nợ quá hạn trong tổng dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội giảm dần từ 0,38% năm 2014 xuống còn 0,25% năm 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhận uỷ thác, một số nơi, một số cán bộ tổ chức chính trị, xã hội được phân công chuyên trách theo dõi công tác uỷ thác thiếu sự ổn định. Sự phối hợp giữa NHCSXH với tổ chức chính trị, xã hội có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng hoạt động giao ban định kỳ…

Tại Đắk Nông, đến 31/8/2020, tổng dư nợ uỷ thác qua các đơn vị nhận uỷ thác hơn 2.800 tỷ đồng, chiếm gần 99% dư nợ toàn chi nhánh, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với năm 2014. Số tổ TK&VV tăng từ 1.445 tổ năm 2014 lên 1.558 tổ năm 2020. Tỷ lệ nợ quá hạn đến thời điểm này còn 5 tỷ đồng, giảm gần 8 tỷ đồng so với năm 2014.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

769
Viết bình luận mới