HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hoàn thành sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 7/2019

Cập nhật ngày: 16/07/2019 | 08:20 GMT+7

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh Đắk Nông, việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019. Từ 1/8/2019, mô hình mới này sẽ chính thức triển khai thực hiện.

Sở Ngoại vụ hiện có tổng số 24 cán bộ, công chức và người lao động. Về sắp xếp nhân sự sáp nhập, đối với những cán bộ của Sở Ngoại vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì đề án sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các cán bộ, công chức, người lao động còn lại, trước mắt chuyển nguyên trạng về Văn phòng UBND tỉnh để sắp xếp, tổ chức lại; sau đó xem xét theo nguyện vọng, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ điều động đến một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiếp nhận, bảo đảm phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí công việc của từng trường hợp cụ thể. Trên cơ sở chuyển giao biên chế từ Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thành lập Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Bình Minh

553
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?