HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giới thiệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 06/08/2019 | 14:04 GMT+7

Ngày 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức giới thiệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp tỉnh gồm: “Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông trong tiến trình phát triển xã hội tộc người”; “Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk Nông”.

Theo đó, đề tài “Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông trong tiến trình phát triển xã hội tộc người” do NGND-GS.TS Ngô Văn Lệ (Trường Đại học KHXH-NV TP.Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề như: Cơ sở lý luận về tri thức bản địa và tổng quan vùng đất con người ở Đắk Nông; Tri thức bản địa về hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông; Tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa- xã hội của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông; Những biến đổi nhận định và giải pháp bảo tồn về tri thức bản địa của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông…

Đại diện chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu

Đề tài “Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk Nông” do bà Trương Thị Lan Hương (Trường Đại học Đà Lạt) làm chủ nhiệm. Nội dung của đề tài đi sâu khảo sát, điều tra về hệ thống tài nguyên du lịch sinh thái của tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra những định hướng cụ thể về phát triển các mô hình và sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng đặc trưng; phát triển các tuyến, điểm du lịch sinh thái cộng đồng nội tỉnh và liên tỉnh. Đồng thời, đề tài đưa ra các giải pháp thực tiễn về quảng bá du lịch và xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch sinh thái, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Đắk Nông...

Dựa trên kết quả nghiên cứu của các đề tài, tỉnh Đắk Nông có thể thử nghiệm những mô hình mới để bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái

Theo đánh giá, với nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, 2 đề tài đã tập trung phân tích và tìm ra các giải pháp, đề xuất để bảo tồn những tri thức bản địa, phát triển du lịch cộng đồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu của các đề tài, tỉnh Đắk Nông có thể thử nghiệm những mô hình mới để bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng một cách bền vững.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

445
Viết bình luận mới